EN

Λογιστικές καταστάσεις αμοιβαίων κεφαλαίων επενδυτικού χαρακτήρα και ανωνύμων εταιριών επενδύσεων

Στο τμήμα αυτό δημοσιεύονται σε μηνιαία βάση τα βασικά στοιχεία του χαρτοφυλακίου των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), δηλαδή των αμοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004 και των ανωνύμων εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου του ν. 3371/2005, καθώς και των ανωνύμων εταιριών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία του ν. 2778/1999.

Τα στοιχεία του τμήματος αυτού αφορούν μόνο τα αμοιβαία κεφάλαια επενδυτικού χαρακτήρα, δηλαδή το σύνολο των αμοιβαίων κεφαλαίων πλην των αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς, δεδομένου ότι τα τελευταία περιλαμβάνονται στα Νομισματικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (ΝΧΙ). Επισημαίνεται επίσης ότι τα στοιχεία των αμοιβαίων κεφαλαίων της ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών δεν χρησιμοποιούνται κατά τον υπολογισμό του συνόλου των αμοιβαίων κεφαλαίων επενδυτικού χαρακτήρα, επειδή τα μερίδιά τους μπορούν να τα αγοράσουν μόνο ασφαλιστικοί οργανισμοί και όχι το ευρύ κοινό.

Οι λογαριασμοί των αμοιβαίων κεφαλαίων της ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών ενσωματώνονται στον τομέα της «γενικής κυβέρνησης» (S.13 στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών 2010) και συγκεκριμένα στον υποτομέα των «οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης» (S.1314) και όχι στον υποτομέα των «λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων» (S.123) του τομέα των «χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων» (S.12).

Η συλλογή των στοιχείων των αμοιβαίων κεφαλαίων ξεκίνησε από την Τράπεζα της Ελλάδος το Νοέμβριο του 2001 με βάση την ΠΔΤΕ 2482/10.10.2001. Από τον Οκτώβριο του 2011 ο τρόπος συγκέντρωσης των στοιχείων άλλαξε και βασίζεται πλέον σε σύστημα αναλυτικής πληροφόρησης ανά τίτλο του χαρτοφυλακίου των αμοιβαίων κεφαλαίων (security-by-security reporting), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΔΤΕ 2642/16.5.2011.

Η συλλογή των στοιχείων των εταιριών επενδύσεων ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2002 με βάση την ΠΔΤΕ 2498/28.5.2002.

Σημειώνεται τέλος, ότι τα στοιχεία των αμοιβαίων κεφαλαίων που επενδύουν σε άλλα αμοιβαία (funds of funds) δεν αναγγέλλονται ως χωριστή κατηγορία, αλλά ενσωματώνονται, αναλόγως της επενδυτικής τους πολιτικής, στην ανάλογη υποκατηγορία αμοιβαίων κεφαλαίων.


Αρχεία


Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι