EN

Συγκεντρωτικές λογιστικές καταστάσεις ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Στο τμήμα αυτό δημοσιεύονται σε τριμηνιαία βάση στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις βασικές κατηγορίες των λογαριασμών ενεργητικού και παθητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα, στο τμήμα αυτό περιλαμβάνονται: (α) για τη περίοδο από το Σεπτέμβριο του 2002 μέχρι και τον Ιούνιο του 2016 τα στατιστικά στοιχεία όπως αυτά συλλέγονταν από την Διεύθυνση Στατιστικής της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με την ΠΔΤΕ 2497/2002, (β) για την περίοδο από το Σεπτέμβριο του 2016 και εφεξής τα στοιχεία όπως συλλέγονται σύμφωνα με την ΠΕΕ 94/16.05.2016  περί ενιαίας υποβολής εθνικών αναφορών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων για εποπτικούς και στατιστικούς σκοπούς, στο πλαίσιο της Φερεγγυότητας ΙΙ.

Η συλλογή των στατιστικών στοιχείων από τον Σεπτέμβριο του 2016 γίνεται με μορφότυπο XBRL που καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΕΑΕΣ-EIOPA) με χρήση της ταξονομίας που ισχύει κατά την ημερομηνία αναφοράς.

Η Τράπεζα της Ελλάδος εφαρμόζει πολιτική αναθεώρησης των στατιστικών στοιχείων που είναι σύμφωνη με τα Ελάχιστα κοινά πρότυπα αναθεώρησης στοιχείων, συμφωνηθέντα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ-ECB), της  ΕΕΑΕΣ-EIOPA, των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών και των Εθνικών Εποπτικών Αρχών, όπως αυτά έχουν δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της EIOPA.

Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι