EN

AnaCredit

Το AnaCredit (Analytical Credit Datasets) είναι μια κοινή βάση αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων και δεδομένων πιστωτικού κινδύνου και περιέχει πληροφόρηση σε επίπεδο δανείου ανά αντισυμβαλλόμενο. Η συλλογή των στοιχείων γίνεται απευθείας από τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην ευρωζώνη. Τα δεδομένα αυτά αφορούν αποκλειστικά χορηγήσεις προς νομικά πρόσωπα (επιχειρήσεις), εξαιρουμένων σαφώς των φυσικών προσώπων.

Η χρηματοπιστωτική κρίση που ξεκίνησε το 2008 κατέδειξε τα όρια της πληροφόρησης που μπορεί να προέλθει από συγκεντρωτικά μακροοικονομικά στοιχεία και υπογράμμισε την ανάγκη συλλογής αναλυτικών (granular) στοιχείων, τόσο για σκοπούς νομισματικής και μακροοικονομικής πολιτικής όσο και για την υποστήριξη της πολιτικής για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Η χρηματοπιστωτική κρίση που ξεκίνησε το 2008 κατέδειξε τα όρια της πληροφόρησης που μπορεί να προέλθει από συγκεντρωτικά μακροοικονομικά στοιχεία και υπογράμμισε την ανάγκη συλλογής αναλυτικών (granular) στοιχείων, τόσο για σκοπούς νομισματικής και μακροοικονομικής πολιτικής όσο και για την υποστήριξη της πολιτικής για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Η πρωτοβουλία της δημιουργίας του AnaCredit ανήκει στo Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ), το οποίο ξεκίνησε το έργο αυτό το 2011, ενώ η συλλογή στοιχείων άρχισε με δεδομένα για το Σεπτέμβριο του 2018. Η συλλογή των δεδομένων γίνεται από την Εθνική Κεντρική Τράπεζα (ΕθνΚΤ) κάθε χώρας-μέλους της ευρωζώνης και ο πληθυσμός που υποχρεούται να αναγγείλει στοιχεία περιλαμβάνει τα εγχώρια και ξένα πιστωτικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα στο συγκεκριμένο κράτος-μέλος της ευρωζώνης, καθώς και τα υποκαταστήματά τους που λειτουργούν στο εξωτερικό. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο AnaCredit είναι πλήρως εναρμονισμένες για όλα τα κράτη-μέλη της ευρωζώνης και τα δεδομένα αυτά υπόκεινται σε ποιοτικούς ελέγχους τόσο της κάθε ΕθνΚΤ όσο και της ΕΚΤ, στην οποία συγκεντρώνονται τελικώς. Η συλλογή, ο ποιοτικός έλεγχος και η αποστολή των στοιχείων στην ΕΚΤ από την Τράπεζα της Ελλάδος διενεργούνται σε μηνιαία βάση και διέπονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/867 της ΕΚΤ, την ΠΔ/ΤΕ 2677/19.05.2017, καθώς και από κανόνες και υποχρεώσεις όπως καθορίζονται στα παρακάτω έγγραφα αναφοράς. Τα στοιχεία που συλλέγονται είναι εμπιστευτικά και για το λόγο αυτό η πρόσβαση σε αυτά και η χρήση τους γίνεται αποκλειστικά και μόνο από την ΕΚΤ και τις αρμόδιες ΕθνΚΤ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/867 στο βαθμό και για τους σκοπούς που ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2533/98.

Η Τράπεζα της Ελλάδος συλλέγει, ελέγχει και διαβιβάζει στην ΕΚΤ πιστωτικά δεδομένα και δεδομένα πιστωτικού κινδύνου από τα πιστωτικά ιδρύματα με έδρα στην Ελλάδα και τα υποκαταστήματα αυτών στο εξωτερικό από το Σεπτέμβριο του 2018.


Θεσμικό Πλαίσιο ΤτΕΕρωτήσεις και απαντήσεις από/προς τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα (Q&As)


 Content Editor

Εγχειρίδιο AnaCredit της ΕΚΤ

Το εγχειρίδιο περιέχει αναλυτική πληροφόρηση και καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο αναγγελίας των πιστωτικών δεδομένων. Σκοπός του είναι να διασφαλίσει την αποτελεσματική και εναρμονισμένη εφαρμογή του Κανονισμού ΕΚΤ/2016/13 από όλες τις χώρες της ευρωζώνης. Το εγχειρίδιο δεν περιέχει επιπρόσθετες απαιτήσεις και δεν έχει δεσμευτική νομική ισχύ.  

Το εγχειρίδιο απαρτίζεται από 3 επιμέρους έγγραφα (μέρη):

  • Μέρος Ι (AnaCredit reporting manual Part I): περιέχει διευκρινίσεις για τη γενική μεθοδολογία του AnaCredit, τον πληθυσμό παροχής στοιχείων και τα δομικά στοιχεία του σχήματος υποβολής.
  • Μέρος ΙΙ (AnaCredit reporting manual Part IΙ): περιέχει αναλυτική περιγραφή όλων των πινάκων και των πεδίων που θα πρέπει να περιέχονται σε κάθε υποβολή, καθώς και συγκεκριμένες οδηγίες για τη συμπλήρωσή τους.
  • Μέρος ΙΙΙ (AnaCredit reporting manual Part ΙΙI): περιέχει επιλεγμένες ειδικές περιπτώσεις και σενάρια αναγγελίας στοιχείων τα οποία χρήζουν περαιτέρω ανάλυσης και εμβάθυνσης.

Συμπληρωματικά στο Εγχειρίδιο παρέχονται Παραρτήματα με περαιτέρω διευκρινίσεις προς τις Μονάδες Παροχής Στοιχείων.

Παραρτήματα Εγχειριδίου

Q&As

AnaCredit reporting manual – questions & answers

Έλεγχοι ΕΚΤ

AnaCredit validation checks, version 1.6 (τελευταία ενημέρωση: 18 Νοεμβρίου 2020)

 


Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων


Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι