EN

Ηλεκτρονικές πηγές

​​​​​​​Η Βιβλιοθή​​κη της Τ​ράπεζας της Ελλάδος προσφέρε​ι στο κοινό πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα ηλεκτρονικών πηγών και βάσεων δεδομένων, στις οποίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν και να λάβουν εξειδικευμένη ενημέρωση.

Εργαλεία Aναζήτησης

Τα παρακάτω είναι τα βασικά εργαλεία αναζήτησης τα οποία χρησιμοποιούνται στη Βιβλιοθήκη.

Τα παρακάτω είναι τα βασικά εργαλεία αναζήτησης τα οποία χρησιμοποιούνται στη Βιβλιοθήκη.

Summon:  Αποτελεί το κύριο εργαλείο της Βιβλιοθήκης, καθώς πραγματοποιεί ενιαία αναζήτηση σε όλες τις διαφορετικές πηγές της Βιβλιοθήκης (ηλεκτρονικός κατάλογος, βάσεις δεδομένων, εκθέσεις και ηλεκτρονικά βιβλία) από ένα μόνο σημείο πρόσβασης. Στα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζονται η πλήρης βιβλιογραφική αναφορά, η περίληψη κάθε τεκμηρίου και στοιχεία αναγνωσιμότητας, όπου είναι διαθέσιμα. Η έρευνα καθίσταται εφικτή μέσω διαδικτύου. Ωστόσο, η πρόσβαση στο πλήρες κείμενο είναι δυνατή μόνο μέσα από το δίκτυο υπολογιστών της Τράπεζας. Για τα έντυπα βιβλία και περιοδικά της συλλογής ο χρήστης χρειάζεται να επικοινωνήσει με τη Βιβλιοθήκη.

E-Journal Portal: Παρουσιάζει σε αλφαβητική σειρά τα ηλεκτρονικά περιοδικά που είναι προσβάσιμα από το Summon, το εργαλείο αναζήτησης, του οποίου αποτελεί συμπληρωματικό προϊόν (πρόσβαση: αναγνώριση διεύθυνσης IP).

WebPAC: Ο ηλεκτρονικός κατάλογος της Βιβλιοθήκης (ελεύθερη πρόσβαση).

Γνωσιακή Βάση: I. Δημοσιεύσεις: Οι δημοσιεύσεις στελεχών της Τράπεζας σε επιστημονικά περιοδικά, βιβλία, πρακτικά συνεδρίων κ.λπ. (προσωρινά, πρόσβαση μόνο μέσω του ενδοδικτύου της Τράπεζας).

Εθνικός Συλλογικός Κατάλογος Επιστημονικών Περιοδικών: βιβλιογραφικά δεδομένα από 101.204 τίτλους περιοδικών από 187 βιβλιοθήκες στην Ελλάδα και την Κύπρο. Ο κατάλογος περιέχει και τους τίτλους περιοδικών της Βιβλιοθήκης της Τράπεζας της Ελλάδος.

Βάσεις Δεδομένων

Οι παρακάτω βάσεις δεδομένων περιέχουν δημοσιευμένες οικονομικές πληροφορίες, αναλύσεις και έρευνες.

Οι παρακάτω βάσεις δεδομένων περιέχουν δημοσιευμένες οικονομικές πληροφορίες, αναλύσεις και έρευνες.

Bankersalmanac.com: Πληροφορίες και δεδομένα για τις τράπεζες παγκοσμίως (είσοδος με κωδικό και συνθηματικό χρήστη).

Bloomberg Business: Πλατφόρμα με επιχειρηματικές και χρηματοοικονομικές πληροφορίες, νέα και ειδήσεις, αναλύσεις και δεδομένα από όλον τον κόσμο (προσβάσιμο μόνο από υπαλλήλους της Τράπεζας και από συγκεκριμένους σταθμούς εργασίας).

B-maps-IV advanced (B-logica): Πρόγραμμα καθορισμού των αντικειμενικών αξιών ακινήτων στην Ελλάδα (προσβάσιμο μόνο από υπαλλήλους της Τράπεζας).

Central Banking Standard (Insight): Ειδήσεις, συνεντεύξεις, αναλύσεις, γνώμες και πρόσβαση στα περιοδικά Central Banking Journal και Central Bank Directory (είσοδος με κωδικό και συνθηματικό χρήστη).

Data.Prisma (ICAP): Οικονομικές και εμπορικές πληροφορίες με ιστορικότητα για περίπου 33.000 ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά και οικονομική ανάλυση κλάδων της ελληνικής οικονομίας, καθώς και εργαλεία για συγκέντρωση, ανάλυση και δημιουργία αναφορών, με βάση το περιεχόμενο της υπηρεσίας (προσβάσιμο μόνο από υπαλλήλους της Τράπεζας).

eIFRS (Ιnternational Financial Reporting Standards): Κείμενα, αναλύσεις και εκδόσεις που αφορούν τα πρότυπα για την παγκόσμια οικονομία, τα οποία εκδίδει το Ίδρυμα IFRS (προσβάσιμο μόνο από υπαλλήλους της Τράπεζας).

EIU Risk briefing (Economist Intelligence Unit):  Προσδιορισμός, αξιολόγηση, και σύγκριση των λειτουργικών κινδύνων από την επιχειρηματική δραστηριότητα σε 180 αγορές. Εξειδικευμένη ανάλυση, προβλέψεις και δεδομένα για ευρύ φάσμα παραγόντων κινδύνου (προσβάσιμο μόνο από υπαλλήλους της Τράπεζας).

EIU Country risk service (Economist Intelligence Unit):  Αναλύσεις και προβλέψεις των κινδύνων κρατών, τραπεζών και νομισμάτων ανά χώρα και συνεχής παρακολούθηση των αναδυόμενων και των ανεπτυγμένων αγορών με τη χρήση αξιολογήσεων κινδύνου από 131 χώρες (προσβάσιμο μόνο από υπαλλήλους της Τράπεζας).

EconLit (Proquest): Βιβλιογραφικές αναφορές για την οικονομική επιστήμη από άρθρα των κυριότερων οικονομικών περιοδικών, δοκίμια εργασίας και συλλογικούς τόμους. Πρόκειταιγιαδιευρυμένηέκδοσητου Journal of Economic Literature της American Economic Association. Αναζήτηση μέσω του ABI / Inform ή του Summon (πρόσβαση: αναγνώριση διεύθυνσης IP).

Eurointelligence: Συνοπτική πληροφόρηση και ανάλυση κυρίως για οικονομικά θέματα, με κριτική στάση σε όσα συμβαίνουν και αποφασίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη, βοηθώντας τον αναγνώστη να αποκτήσει ολοκληρωμένη εικόνα για κάθε θέμα (προσβάσιμο μόνο από υπαλλήλους της Τράπεζας).

European Tax Explorer Plus (International Bureau of Fiscal Documentation): Περιγραφή ανά χώρα όλων των φορολογικών συστημάτων της Ευρώπης σε προτυποποιημένη μορφή και σε διαφορετικό επίπεδο λεπτομερειών (είσοδος με κωδικό και συνθηματικό χρήστη). 

FindBiz (ICAP): Ισολογισμοί ελληνικών εταιρειών (είσοδος με κωδικό και συνθηματικό χρήστη).

Fitch Connect (FitchSolutions) : Οικονομικές πληροφορίες, αναλύσεις, εκθέσεις και αξιολογήσεις από τον πιστοληπτικό οίκο αξιολόγησης Fitch (προσβάσιμο μόνο από υπαλλήλους της Τράπεζας).

Forin.gr: Ηλεκτρονική πύλη που πραγματεύεται θέματα φορολογικής, λογιστικής και εμπορικής νομοθεσίας. Περιέχει το σύνολο των αποφάσεων, εγκυκλίων, διοικητικών λύσεων και άλλων εγγράφων, επιστημονική αρθρογραφία, ηλεκτρονικά βιβλία, καθημερινή ενημέρωση σε φορολογικά θέματα και εφαρμογές φορολογικής νομοθεσίας (είσοδος με κωδικό και συνθηματικό χρήστη).

Global Tax Surveys (International Bureau of Fiscal Documentation): Έγκυρη ανασκόπηση των φορολογικών συστημάτων ανά τον κόσμο. Η συλλογή σχεδιάζεται για να παρέχει πλήρεις αναφορές και παραπομπές σε ατομικό και εταιρικό φορολογικό δίκαιο (είσοδος με κωδικό και συνθηματικό χρήστη). 

Knowledge Leader (Protiviti): Προγράμματα, κατάλογοι, εργαλεία, πηγές και καλές πρακτικές για θέματα εσωτερικού ελέγχου, εποπτείας και διαχείρισης κινδύνων (προσβάσιμο μόνο από υπαλλήλους της Τράπεζας).

Moody's Analytics. CreditView. (Moody's.com): Αναλυτικές αναφορές και έρευνα που συνοδεύουν τις αξιολογήσεις για τις διεθνείς κεφαλαιαγορές (προσβάσιμο μόνο από υπαλλήλους της Τράπεζας). 

Moody's Analytics. Ratings services (Moody's.com): Αξιολογήσεις για τις διεθνείς κεφαλαιαγορές (προσβάσιμο μόνο από υπαλλήλους της Τράπεζας). 

ΟLISnet (Organisation for Economic Cooperation and Development): Το Extranet του Οργανισμού. Επίσημα έγγραφα, εκδόσεις, στατιστικές, νέες δημοσιεύσεις, κείμενα εργασίας, ημερήσια διάταξη συναντήσεων ομάδων και επιτροπών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) (είσοδος με κωδικό και συνθηματικό χρήστη). 

Orbis Bank Focus (Bureau van Dijk, a Moody’s Analytics Company): Στατιστικά δεδομένα και εκθέσεις για τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (προσβάσιμο μόνο από υπαλλήλους της Τράπεζας).

Orbis Europe (Bureau van Dijk, a Moody’s Analytics Company): Σημαντική πηγή με αναλυτικά δεδομένα και πληροφορίες για ιδιωτικές εταιρείες σε όλον τον κόσμο. Η συνδρομή περιέχει τις ευρωπαϊκές χώρες με 118 εκατομμύρια εταιρείες (προσβάσιμο μόνο από υπαλλήλους της Τράπεζας).

S&P Ratings Direct (Standard and Poor's –S&P Global):Αξιολογήσεις για τις διεθνείς κεφαλαιαγορές (προσβάσιμο μόνο από υπαλλήλους της Τράπεζας).

Shipping Intelligence Network (Clarkson Research Services): Στοιχεία, χρονολογικές σειρές και εκθέσεις για τον κλάδο της ναυτιλίας (προσβάσιμο μόνο από υπαλλήλους της Τράπεζας).

The Vienna Institute for International Studies (WIIW): Πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των εκδόσεων του Ιδρύματος και σε πρόσφατους οικονομικούς δείκτες για τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης (είσοδος με κωδικό και συνθηματικό χρήστη).

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων: Πληροφορίες και στατιστικά για εξαγωγές αλλά και εισαγωγές (είσοδος με κωδικό και συνθηματικό χρήστη).

 

Ηλεκτρονικά Περιοδικά

Η Βιβλιοθήκη έχει πρόσβαση σε πλατφόρμες με περιοδικά οικονομικού και χρηματοοικονομικού περιεχομένου:

Η Βιβλιοθήκη έχει πρόσβαση σε πλατφόρμες με περιοδικά οικονομικού και χρηματοοικονομικού περιεχομένου:

ABI / Inform Collection (Proquest): Επιχειρήσεις, διοίκηση και εμπόριο – επιστημονικά και ευρείας αναγνωσιμότητας άρθρα περιοδικών, διατριβές, εκθέσεις αγοράς και βιομηχανιών, μελέτες περίπτωσης επιχειρήσεων και παγκόσμια εμπορικά νέα. Αναζήτηση απευθείας ή μέσω του Summon (πρόσβαση: αναγνώριση διεύθυνσης IP).

AEA Web (American Economic Association): Πρόσβαση στο πλήρες κείμενο άρθρων από τα πρόσφατα τεύχη των επτά (7) περιοδικών της AEA: American economic journal: Applied economics, American economic journal: Economic policy, American economic journal: Macroeconomics, American economic journal: Microeconomics, American economic review, Journal of economic literature και Journal of economic perspectives. Αναζήτηση απευθείας ή μέσω του Summon (πρόσβαση: αναγνώριση διεύθυνσης IP).

Banknote industry news και Banknote technology report (Banknote Industry News GmbH): Μηνιαίο και ετήσιο αντίστοιχα ενημερωτικά δελτίο για την παραγωγή των τραπεζογραμματίων (προσβάσιμο μόνο από υπαλλήλους της Τράπεζας).

The Henry Stewart Banking and Finance Journals Collection: Πρόσβαση στους  τίτλους: Cyber security, Journal of digital banking, Journal of financial compliance, Journal of payments strategy and systems, Journal of risk management in financial institutions, Journal of securities operations and custody Journal of business continuity and emergency planning, Journal of Data Protection & Privacy (πρόσβαση: αναγνώριση διεύθυνσης IP και είσοδος με κωδικό και συνθηματικό χρήστη).

JSTOR: Πρόσβαση στο πλήρες κείμενο άρθρων 450 περίπου περιοδικών 3 συλλογών σχετικών με την οικονομική επιστήμη. Υπάρχει διαφορά 2-5 ετών μεταξύ των τελευταίων τευχών που εμφανίζονται στο JSTOR και των τρεχόντων τευχών των περιοδικών (moving wall). Αναζήτηση απευθείας ή μέσω του Summon (πρόσβαση: αναγνώριση διεύθυνσης IP).

Keesing Documentchecker (Keesing Technologies): Βάση δεδομένων για τραπεζογραμμάτια και έγγραφα ταυτοποίησης. Λεπτομερείς περιγραφές και εικόνες υψηλής ανάλυσης τραπεζογραμματίων και επισήμων εγγράφων ταυτοποίησης από περισσότερες από 200 χώρες και οργανισμούς  (προσβάσιμο μόνο από υπαλλήλους της Τράπεζας).

Science Direct: Πλήρες κείμενο άρθρων περιοδικών του εκδοτικού οίκου Elsevier, στα οποία η Βιβλιοθήκη διατηρεί έντυπη συνδρομή, με αρχείο από το 1995. Αναζήτηση απευθείας ή μέσω του Summon (πρόσβαση: αναγνώριση διεύθυνσης IP).

Springer journals: Πλήρες κείμενο άρθρων οικονομικών περιοδικών του εκδοτικού οίκου Springer, στα οποία η Βιβλιοθήκη διατηρεί έντυπη συνδρομή. Αναζήτηση απευθείας ή μέσω του Summon (πρόσβαση: αναγνώριση διεύθυνσης IP).

Wiley Online Library: Συλλογή Wiley Social Sciences and Humanities. Πρόσβαση στο πλήρες κείμενο επιστημονικών περιοδικών διαφόρων επιστημονικών πεδίων από το 1996 μέχρι σήμερα. Από αυτά 52 οικονομικά περιοδικά υπάρχουν και σε έντυπη μορφή στην Βιβλιοθήκη. Αναζήτηση απευθείας ή μέσω του Summon (πρόσβαση: αναγνώριση διεύθυνσης IP).

Η Βιβλιοθήκη έχει επίσης πρόσβαση με κωδικό και συνθηματικό χρήστη σε μεμονωμένους τίτλους περιοδικών όπως: Central banking, The Economist,Euromoney, Drewry Shipping Insight,Financial history review, Institutional investor,International Financial Law Review, Zeitschrift fur Bankrecht und Bankwirtschaft

 

Ηλεκτρονικά Βιβλία

Η Βιβλιοθήκη έχει πρόσβαση σε πληθώρα οικονομικών και όχι μόνο ηλεκτρονικών βιβλίων.

Η Βιβλιοθήκη έχει πρόσβαση σε πληθώρα οικονομικών και όχι μόνο ηλεκτρονικών βιβλίων.

Ebook Central (Proquest): Πρόσβαση στη συλλογή Academic Complete, που προσφέρει περίπου 142.000 ηλεκτρονικά βιβλία από έγκριτους εκδότες σε όλες τις θεματικές ενότητες ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος με χρηστικά εργαλεία αναζήτησης. Αναζήτηση απευθείας ή μέσω του Summon (πρόσβαση: αναγνώριση διεύθυνσης IP).

IMF eLibrary: Πρόσβαση στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών εκδόσεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αναζήτηση απευθείας ή μέσω του Summon (πρόσβαση: αναγνώριση διεύθυνσης IP).

OECD iLibrary: Πλήρες κείμενο βιβλίων, περιοδικών και δοκιμίων εργασίας και  στατιστικές σειρές του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Αναζήτηση απευθείας ή μέσω του Summon (πρόσβαση: αναγνώριση διεύθυνσης IP).

O’Reilly.com (O’Reilly Media): Πρόσβαση σε πληθώρα βιβλίων, video και επιμορφωτικών προγραμμάτων (live online training) σε θέματα πληροφορικής, τεχνολογίας και επιχειρήσεων, σε αντικατάσταση της πλατφόρμας Safari Books Online. Αναζήτηση απευθείας ή μέσω του Summon  (προσβάσιμο μόνο από υπαλλήλους της Τράπεζας).

Στατιστικά Δεδομένα

Οι παρακάτω βάσεις δεδομένων περιέχουν στατιστικά στοιχεία για την οικονομική επιστήμη και τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Βλ. επίσης Βάσεις δεδομένων

Οι παρακάτω βάσεις δεδομένων περιέχουν στατιστικά στοιχεία για την οικονομική επιστήμη και τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Βλ. επίσης Βάσεις δεδομένων

Eikon Datastream Research & Advisory (REFINITIV, πρώην Thomson-Reuters): Βασικoί οικονομικοί δείκτες και μακροοικονομικές στατιστικές σειρές (προσβάσιμο μόνο από τους υπαλλήλους της Τράπεζας, μέσω συγκεκριμένων σταθμών εργασίας).

Fundamental financial data – Sovereign (Fitch Solutions): Οικονομικά στοιχεία και τριετείς προβλέψεις για 117 κράτη (προσβάσιμο μόνο από υπαλλήλους της Τράπεζας)

IHS Markit Ship Data (IHS Markit): Στατιστικά στοιχεία για ναυτιλιακά θέματα (προσβάσιμο μόνο από υπαλλήλους της Τράπεζας).

IMF eLibrary Data: Πρόσβαση στη βάση μακροοικονομικών και χρηματοοικονομικών δεδομένων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ελεύθερη πρόσβαση – απαιτείται εγγραφή στην υπηρεσία).

Lloyds' List Intelligence Data Online (Lloyd's List Intelligence): Στατιστικά δεδομένα για ναυτιλιακά θέματα (προσβάσιμο μόνο από υπαλλήλους της Τράπεζας).

Βάσεις Νομικού Περιεχομένου

Οι παρακάτω βάσεις δεδομένων αφορούν νομοθεσίες, νομολογίες και φορολογικά θέματα.

Οι παρακάτω βάσεις δεδομένων αφορούν νομοθεσίες, νομολογίες και φορολογικά θέματα.

4 Κώδικες + 45: Συνεχής και άμεση ενημέρωση 49 βασικών νομοθετημάτων της ελληνικής νομοθεσίας μετά από κάθε τροποποίηση ή νομοθετική αλλαγή. Πραγματεύεται θέματα αστικού, διοικητικού, εμπορικού, ποινικού, ευρωπαϊκού και εργατικού δικαίου (πρόσβαση από συγκεκριμένους σταθμούς εργασίας).

Central Bank Legislation Database (IMF): Βάση δεδομένων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που περιέχει νόμους, καταστατικά και άλλο νομικό υλικό από κεντρικές τράπεζες του κόσμου και του ΔΝΤ, ταξινομημένο σε περισσότερες από 100 κατηγορίες (είσοδος με κωδικό και συνθηματικό χρήστη).

Komvos e-forologia (Epsilon.net): Ελληνική βάση νομικών πληροφοριών με έμφαση σε θέματα που σχετίζονται με την φορολογία (είσοδος με κωδικό και συνθηματικό χρήστη).

Qualex (Νομική Βιβλιοθήκη): Βάση νομικού περιεχομένου του εκδοτικού οίκου Νομική Βιβλιοθήκη. Περιέχει νομοθεσία, νομολογία, αρθρογραφία, βιβλιογραφία, διοικητικά έγγραφα, υποδείγματα νομικών εγγράφων και περιοδικούς τίτλους του εκδοτικού οίκου (είσοδος με κωδικό και συνθηματικό χρήστη).

Sakkoulas-online: Βάση νομικού περιεχομένου του εκδοτικού οίκου Σάκκουλα. Περιέχει θεωρία, νομοθεσία και νομολογία, περιλαμβάνει 600 τεύχη περιοδικών, 400 ηλεκτρονικά βιβλία, περίπου 62.000 αποφάσεις ελληνικών δικαστηρίων και εμπλουτίζεται συνεχώς (είσοδος με κωδικό και συνθηματικό χρήστη).

Tax heaven: Νέα και πληροφορίες για ελληνικά φορολογικά και λογιστικά θέματα, ισολογισμούς, Φ.Π.Α. και τη σχετική νομοθεσία. Στα Ελληνικά μόνο (είσοδος με κωδικό και συνθηματικό χρήστη).

Ο ΓΚΠΔ στην πράξη: νέα και εξελίξεις (Πλατής – Αναστασιάδης & Συνεργάτες): μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων («ΓΚΠΔ») (σε μορφή ηλεκτρονικού μηνύματος, με συγκεκριμένους αποδέκτες).

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Η Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η επίσημη συλλογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L), καθώς και των άλλων επίσημων εγγράφων που εκδίδουν τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της (σειρά C και συμπληρώματα) (ελεύθερη πρόσβαση).

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως: Όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας. Στα Ελληνικά μόνο (ελεύθερη πρόσβαση).

ΝΟΜΟΣ: Πρόσβαση στο πλήρες κείμενο και σε τροποποιήσεις της ελληνικής νομοθεσίας και νομολογίας, από τα τεύχη Α΄, Β΄ και Δ΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, καθώς και σε εγκυκλίους και αρθρογραφία (είσοδος με κωδικό και συνθηματικό χρήστη).

Εφημερίδες και Ειδησεογραφία

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει πρόσβαση σε ηλεκτρονικές εφημερίδες και ειδησεογραφικά κείμενα και άρθρα.

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει πρόσβαση σε ηλεκτρονικές εφημερίδες και ειδησεογραφικά κείμενα και άρθρα.

Bloomberg News (Bloomberg): Πρόσβαση στην ειδησεογραφική πλατφόρμα του Bloomberg, με άρθρα και με την ηχητική τους έκδοση, βίντεο, διαδικτυακές ραδιοφωνικές μεταδόσεις (podcasts) και ζωντανές αναμεταδόσεις του Bloomberg television (είσοδος με κωδικό και συνθηματικό χρήστη).

Factiva.com (Dow Jones): Πλήρες κείμενο άρθρων από περίπου 12.000 εφημερίδες, περιοδικά και ιστοσελίδες εταιρειών, σε θέματα όπως οικονομική επιστήμη, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, πληροφορική, τραπεζική και χρηματοοικονομική. Αναζήτηση απευθείας ή μέσω του Summon (προσβάσιμο μόνο από υπαλλήλους της Τράπεζας).

FT.com: Πρόσβαση στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Financial Times (είσοδος με κωδικό και συνθηματικό χρήστη).

Inside story : Έρευνα, αναλύσεις και ρεπορτάζ για την καθημερινή επικαιρότητα (είσοδος με κωδικό και συνθηματικό χρήστη).

K-report : Καθημερινή ενημέρωση για τα σημαντικότερα νέα της ημέρας από πληθώρα σελίδες διεθνών και ελληνικών μέσων ενημέρωσης, οργανισμών, υπηρεσιών, think tank, social media (σε μορφή ηλεκτρονικού μηνύματος, με συγκεκριμένους αποδέκτες)

Naftemporiki.gr: Πρόσβαση σε επιλεγμένες υπηρεσίες της ελληνικής οικονομικής εφημερίδας Η Ναυτεμπορική, στο ψηφιακό περιεχόμενο, στο ψηφιακό αρχείο και στην εφημερίδα σε μορφή PDF (είσοδος με κωδικό και συνθηματικό χρήστη).

New York Times: Πρόσβαση στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας (είσοδος με κωδικό και συνθηματικό χρήστη).

PressReader.com: Πρόσβαση στο πλήρες κείμενο περίπου 7.000 εφημερίδων από 120 χώρες σε 60 γλώσσες, με απεικόνιση στην πραγματική μορφή τους, με ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο και με πολλαπλούς τρόπους αναζήτησης. Αναζήτηση απευθείας μέσω ενός γρήγορου φυλλομετρητή διαδικτύου ή μέσω του Summon (πρόσβαση: αναγνώριση διεύθυνσης IP).

The Times and The Sunday Times: Πρόσβαση στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας (είσοδος με κωδικό και συνθηματικό χρήστη).

Wall Street Journal: Πρόσβαση στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας (είσοδος με κωδικό και συνθηματικό χρήστη).

Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων: Το μοναδικό ελληνικό πρακτορείο ειδήσεων (είσοδος με κωδικό και συνθηματικό χρήστη).

Ιστορικό Αρχείο ΔΟΛ: Πρόσβαση στις εκδόσεις: Το Βήμα 1945-σήμερα, Τα Νέα 1945-σήμερα, Αθηναϊκά Νέα 1931-1945, Το Ελεύθερο Βήμα 1922-1945, Οικονομικός Ταχυδρόμος 1926-2004 (είσοδος με κωδικό και συνθηματικό χρήστη).

Ηλεκτρονικά Δοκίμια Εργασίας

Οι παρακάτω πλατφόρμες παρέχουν τα δοκίμια εργασίας σε ηλεκτρονική μορφή. 

 

Οι παρακάτω πλατφόρμες παρέχουν τα δοκίμια εργασίας σε ηλεκτρονική μορφή. 

CEPR Discussion Papers: Πλήρες κείμενο της σειράς δοκιμίων εργασίας (Discussion Papers) του Centre for Economic Policy Research. Αναζήτηση απευθείας ή μέσω του Summon (πρόσβαση: αναγνώριση διεύθυνσης IP).

NBER Working Papers: Πλήρες κείμενο στη σειρά δοκιμίων εργασίας (Working Papers) του National Bureau of Economic Research. Αναζήτηση απευθείας ή μέσω του Summon (πρόσβαση: αναγνώριση διεύθυνσης IP).

Research papers in Economics (RePEc): Βιβλιογραφική βάση με δοκίμια εργασίας, άρθρα περιοδικών, βιβλία και κεφάλαια βιβλίων καθώς και ηλεκτρονικά προγράμματα που σχετίζονται με την οικονομική επιστήμη (ελεύθερη πρόσβαση).

Βιβλιοθήκες και Πληροφόρηση

Η Βιβλιοθήκη έχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες και εργαλεία ταξινόμησης του υλικού.

Η Βιβλιοθήκη έχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες και εργαλεία ταξινόμησης του υλικού.

Ulrich's Periodicals Directory: Πρόσβαση σε τίτλους περιοδικών, κυρίως στην αγγλική γλώσσα, με βιβλιογραφικές πληροφορίες, τιμές, θεματική κάλυψη, ταχυδρομική διεύθυνση, URL και στοιχεία επικοινωνίας (πρόσβαση: αναγνώριση διεύθυνσης IP).

WebDewey: Βασικό βιβλιοθηκονομικό εργαλείο που χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση του υλικού της Βιβλιοθήκης στο σύστημα Dewey Decimal Classification (είσοδος με κωδικό και συνθηματικό χρήστη).

 

Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι