EN

Ηλεκτρονικές πηγές

​​​​​​​Η Βιβλιοθή​​κη της Τ​ράπεζας της Ελλάδος προσφέρε​ι στο κοινό πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα ηλεκτρονικών πηγών και βάσεων δεδομένων, στις οποίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν και να λάβουν εξειδικευμένη ενημέρωση.

Εργαλεία Aναζήτησης

Τα παρακάτω βασικά εργαλεία αναζήτησης χρησιμοποιούνται στη Βιβλιοθήκη.

Τα παρακάτω βασικά εργαλεία αναζήτησης χρησιμοποιούνται στη Βιβλιοθήκη.

Summon (Proquest): Αποτελεί το κύριο ερευνητικό εργαλείο της Βιβλιοθήκης, καθώς πραγματοποιεί ενιαία ταυτόχρονη αναζήτηση στις διαφορετικές πηγές της Βιβλιοθήκης (ηλεκτρονικός κατάλογος, ηλεκτρονικά βιβλία και περιοδικά, ηλεκτρονικές εφημερίδες και εκθέσεις) από ένα μόνο σημείο πρόσβασης. Στα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζονται η πλήρης βιβλιογραφική αναφορά, η περίληψη κάθε τεκμηρίου και στοιχεία αναγνωσιμότητας (altmetrics), όπου είναι διαθέσιμα. Παρόλο που η χρήση του Summon από το διαδίκτυο επιτρέπει την ανάγνωση των αποτελεσμάτων της έρευνας, η πρόσβαση στο πλήρες κείμενο είναι δυνατή μόνο μέσα από το δίκτυο υπολογιστών της Τράπεζας. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης του διαδικτύου χρειάζεται να επικοινωνήσει με την Βιβλιοθήκη, όπως και για τα έντυπα βιβλία και περιοδικά της συλλογής (πρόσβαση στο πλήρες κείμενο: αναγνώριση διεύθυνσης IP).

E-Journal Portal (Proquest): Παρουσιάζει σε αλφαβητική σειρά τα ηλεκτρονικά περιοδικά που είναι προσβάσιμα από το Summon, του οποίου αποτελεί συμπληρωματικό προϊόν. Παρέχει δυνατότητα αναζήτησης με κωδικό DOI (πρόσβαση στο πλήρες κείμενο: αναγνώριση διεύθυνσης IP).

WebPAC: Ο ηλεκτρονικός κατάλογος της Βιβλιοθήκης με τις περίπου 80.000 βιβλιογραφικές εγγραφές και τους 185.000 τόμους έντυπων βιβλίων, περιοδικών, δοκιμίων εργασίας και εφημερίδων (ελεύθερη πρόσβαση).

Γνωσιακή Βάση: I. Δημοσιεύσεις: Οι δημοσιεύσεις στελεχών της Τράπεζας σε επιστημονικά περιοδικά, βιβλία, πρακτικά συνεδρίων κ.λπ. (προσωρινά, πρόσβαση μόνο μέσω του ενδοδικτύου της Τράπεζας).

Εθνικός Συλλογικός Κατάλογος Επιστημονικών Περιοδικών (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης): Βιβλιογραφικά δεδομένα και στοιχεία τόμων από 100.862 τίτλους επιστημονικών περιοδικών, έντυπων και ηλεκτρονικών, από 189 βιβλιοθήκες στην Ελλάδα και την Κύπρο. Ο κατάλογος περιέχει και τους τίτλους περιοδικών της Βιβλιοθήκης της Τράπεζας της Ελλάδος.

Βάσεις Δεδομένων

Οι παρακάτω βάσεις δεδομένων περιέχουν δημοσιευμένες οικονομικές πληροφορίες, αναλύσεις και έρευνες.

Οι παρακάτω βάσεις δεδομένων περιέχουν δημοσιευμένες οικονομικές πληροφορίες, αναλύσεις και έρευνες.

Bankers Almanac (LexisNexis): Πληροφορίες, χρηματοοικονομικά και ιστορικά δεδομένα για τις τράπεζες παγκοσμίως (είσοδος με κωδικό και συνθηματικό χρήστη).

Bloomberg Business (Bloomberg): Πλατφόρμα με επιχειρηματικές και χρηματοοικονομικές πληροφορίες, νέα και ειδήσεις, αναλύσεις και δεδομένα από όλον τον κόσμο (προσβάσιμο μόνο από υπαλλήλους της Τράπεζας και από συγκεκριμένους σταθμούς εργασίας).

B-maps-IV advanced (B-logica): Πρόγραμμα καθορισμού των αντικειμενικών αξιών ακινήτων στην Ελλάδα (προσβάσιμο μόνο από υπαλλήλους της Τράπεζας).

Central Banking (Infopro Digital): Ειδήσεις, συνεντεύξεις, αναλύσεις και γνώμες για τον τομέα της κεντρικής τραπεζικής και πρόσβαση στα περιοδικά Central Banking Journal και Central Bank Directory (είσοδος με κωδικό και συνθηματικό χρήστη).

CreditView (Moody's Analytics): Αναλυτικές αναφορές και έρευνα που συνοδεύουν τις αξιολογήσεις για τις διεθνείς κεφαλαιαγορές (προσβάσιμο μόνο από υπαλλήλους της Τράπεζας).

Data.Prisma (ICAP CRIF): Οικονομικές και εμπορικές πληροφορίες με ιστορικότητα για περίπου 33.000 ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά και οικονομική ανάλυση κλάδων της ελληνικής οικονομίας, καθώς και εργαλεία για συγκέντρωση, ανάλυση και δημιουργία αναφορών, με βάση το περιεχόμενο της υπηρεσίας (προσβάσιμο μόνο από υπαλλήλους της Τράπεζας).

eIFRS (IFRS Foundation): Κείμενα, αναλύσεις και εκδόσεις που αφορούν τα πρότυπα για την παγκόσμια οικονομία, τα οποία εκδίδει το Ίδρυμα IFRS (προσβάσιμο μόνο από υπαλλήλους της Τράπεζας).

EIU Country risk service (Economist Intelligence Unit):  Αναλύσεις και προβλέψεις των κινδύνων κρατών, τραπεζών και νομισμάτων ανά χώρα και συνεχής παρακολούθηση των αναδυόμενων και των ανεπτυγμένων αγορών με τη χρήση αξιολογήσεων κινδύνου από 131 χώρες (προσβάσιμο μόνο από υπαλλήλους της Τράπεζας για 31-από τις 131 χώρες).

EIU Risk briefing (Economist Intelligence Unit):  Προσδιορισμός, αξιολόγηση, και σύγκριση των λειτουργικών κινδύνων από την επιχειρηματική δραστηριότητα σε 180 αγορές. Εξειδικευμένη ανάλυση, προβλέψεις και δεδομένα για ευρύ φάσμα παραγόντων κινδύνου (προσβάσιμο μόνο από υπαλλήλους της Τράπεζας).

EconLit (Proquest): Βιβλιογραφικές αναφορές για την οικονομική επιστήμη από άρθρα των κυριότερων οικονομικών περιοδικών, δοκίμια εργασίας και συλλογικούς τόμους. To EconLit αποτελεί διευρυμένη έκδοση του Journal of Economic Literature της American Economic Association. Αναζήτηση μέσω του ABI / Inform ή του Summon (πρόσβαση: αναγνώριση διεύθυνσης IP).

Eurointelligence Professional (Eurointelligence): Συνοπτική πληροφόρηση και ανάλυση κυρίως για οικονομικά θέματα, με κριτική στάση σε όσα συμβαίνουν και αποφασίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη, βοηθώντας τον αναγνώστη να αποκτήσει ολοκληρωμένη εικόνα για κάθε θέμα (προσβάσιμο μόνο από υπαλλήλους της Τράπεζας).

FindBiz (ICAP CRIF): Ισολογισμοί και στοιχεία επιχειρήσεων στην Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία και Κύπρο (είσοδος με κωδικό και συνθηματικό χρήστη).

Fitch Connect (FitchSolutions): Πλατφόρμα πολυκαναλικής τεχνολογίας με οικονομικές πληροφορίες, αναλύσεις, εκθέσεις, δεδομένα και αξιολογήσεις από τον πιστοληπτικό οίκο αξιολόγησης Fitch (προσβάσιμο μόνο από υπαλλήλους της Τράπεζας).

Forin.gr: (FORIN Σταματόπουλος): Ηλεκτρονική πύλη με θέματα φορολογικής, λογιστικής και εμπορικής νομοθεσίας. Περιέχει το σύνολο των αποφάσεων, εγκυκλίων, διοικητικών λύσεων και άλλων εγγράφων, επιστημονική αρθρογραφία, ηλεκτρονικά βιβλία, καθημερινή ενημέρωση σε φορολογικά θέματα και εφαρμογές φορολογικής νομοθεσίας (είσοδος με κωδικό και συνθηματικό χρήστη).

Gartner Magic Quadrant and Critical Capabilities (IT leaders reference multi-user, Gartner Group): Πρόσβαση στις αναφορές της Gartner, που προσφέρουν άμεση και έγκυρη πληροφόρηση για τις τάσεις της αγοράς σε προηγμένες τεχνολογίες, καθώς και συγκριτικές αξιολογήσεις (benchmarking) των υφιστάμενων λύσεων σε διάφορους τεχνολογικούς τομείς (π.χ. BI analytics) (προσβάσιμο μόνο από υπαλλήλους της Τράπεζας).

Knowledge Leader (Protiviti): Προγράμματα, κατάλογοι, εργαλεία, πηγές και καλές πρακτικές για θέματα εσωτερικού ελέγχου, εποπτείας και διαχείρισης κινδύνων (προσβάσιμο μόνο από υπαλλήλους της Τράπεζας).

OLISnet  (Organisation for Economic Cooperation and Development): Το extranet του Οργανισμού. Επίσημα έγγραφα, εκδόσεις, στατιστικές, νέες δημοσιεύσεις, κείμενα εργασίας, ημερήσια διάταξη συναντήσεων ομάδων και επιτροπών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) (είσοδος με κωδικό και συνθηματικό χρήστη).

Orbis Bank Focus (Bureau van Dijk, a Moody’s Analytics Company): Στατιστικά δεδομένα και εκθέσεις για τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (προσβάσιμο μόνο από υπαλλήλους της Τράπεζας).

Orbis Europe (Bureau van Dijk, a Moody’s Analytics Company): Σημαντική πηγή με αναλυτικά δεδομένα και πληροφορίες για ιδιωτικές εταιρείες σε όλον τον κόσμο.  Η συνδρομή περιέχει τις ευρωπαϊκές χώρες με 118 εκατομμύρια εταιρείες (προσβάσιμο μόνο από υπαλλήλους της Τράπεζας).

Ratings services (Moody's Analytics): Αξιολογήσεις για τις διεθνείς κεφαλαιαγορές (προσβάσιμο μόνο από υπαλλήλους της Τράπεζας).

S&P Global Ratings (S&P Global): Αξιολογήσεις για τις διεθνείς κεφαλαιαγορές (προσβάσιμο μόνο από υπαλλήλους της Τράπεζας).

Shipping Intelligence Network (Clarkson Research Services): Στοιχεία, χρονολογικές σειρές και εκθέσεις για τον κλάδο της ναυτιλίας (προσβάσιμο μόνο από υπαλλήλους της Τράπεζας).

Sustainable and Responsible Investment (SRI): Παροχή δεδομένων σχετικά με την κλιματική αλλαγή και τις βιώσιμες και υπεύθυνες επενδύσεις στα πλαίσια του Ευρωσυστήματος. Τα δεδομένα παρέχονται από τις εταιρείες ISS ESG (International Shareholder Services - Switzerland) και την C4F (Carbon 4 Finance - France) (προσβάσιμο μόνο από υπαλλήλους της Τράπεζας)

Tax Research Platform (International Bureau of Fiscal Documentation):  Περιγραφή ανά χώρα όλων των φορολογικών συστημάτων της Ευρώπης σε προτυποποιημένη μορφή και σε διαφορετικό επίπεδο λεπτομερειών (είσοδος με κωδικό και συνθηματικό χρήστη). 

The Vienna Institute for International Studies (WIIW): Πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των εκδόσεων του Ιδρύματος και σε πρόσφατους οικονομικούς δείκτες για τις χώρες της Κεντρικής, Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης (είσοδος με κωδικό και συνθηματικό χρήστη).

World Energy Balances (IEA): Περιλαμβάνει ενεργειακό ισοζύγιο για 150 χώρες και 35 περιφερειακά μεγέθη. Παρέχονται επίσης συντελεστές μετατροπής που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των ενεργειακών ισοζυγίων και δεικτών (συμπεριλαμβανομένου του ΑΕΠ, του πληθυσμού, του δείκτη βιομηχανικής παραγωγής και των αναλογιών που υπολογίζονται με τα ενεργειακά δεδομένα). Δεδομένα από το 1971 (1960 για τις χώρες του ΟΟΣΑ) έως το 2020. Προκαταρκτικά δεδομένα του 2021, διαθέσιμα για επιλεγμένες χώρες, προϊόντα και ροές (είσοδος με κωδικό και συνθηματικό χρήστη).

Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ): Πρόσβαση στον ιστότοπο της δεξαμενής σκέψης του ΙΕΝΕ, ο οποίος ασχολείται κυρίως με την μελέτη των ενεργειακών θεμάτων. Υπηρεσίες μελών όπως αναλύσεις, κείμενα εργασίας, μελέτες, εκθέσεις, πρακτικά συνεδρίων κ.λπ. (είσοδος με κωδικό και συνθηματικό χρήστη).

Ηλεκτρονικά Περιοδικά

Η Βιβλιοθήκη έχει πρόσβαση σε πλατφόρμες με περιοδικά οικονομικού και χρηματοοικονομικού περιεχομένου:

Η Βιβλιοθήκη έχει πρόσβαση σε πλατφόρμες με περιοδικά οικονομικού και χρηματοοικονομικού περιεχομένου:

ABI / Inform Collection (Proquest): Επιχειρήσεις, διοίκηση και εμπόριο – επιστημονικά και ευρείας αναγνωσιμότητας άρθρα περιοδικών, διατριβές, εκθέσεις αγοράς και βιομηχανιών, μελέτες περίπτωσης επιχειρήσεων και παγκόσμια εμπορικά νέα. Αναζήτηση απευθείας στο ABI/Inform ή μέσω του Summon (πρόσβαση: αναγνώριση διεύθυνσης IP).

AEA Web (American Economic Association): Πρόσβαση στο πλήρες κείμενο άρθρων από τα πρόσφατα τεύχη των επτά (7) περιοδικών της AEA: American economic journal: Applied economics, American economic journal: Economic policy, American economic journal: Macroeconomics, American economic journal: Microeconomics, American economic review, Journal of economic literature και Journal of economic perspectives. Αναζήτηση απευθείας ή μέσω του Summon (πρόσβαση: αναγνώριση διεύθυνσης IP).

BIN Insight News και Banknote technology report (Banknote Industry News): Μηνιαίο και ετήσιο αντίστοιχα ενημερωτικά δελτίο για την παραγωγή των τραπεζογραμματίων (προσβάσιμο μόνο από υπαλλήλους της Τράπεζας).

The Henry Stewart Banking and Finance Journals Collection (Henry Steward Publications): Πρόσβαση στα περιοδικά: Cyber security, Journal of digital banking, Journal of financial compliance, Journal of payments strategy and systems, Journal of risk management in financial institutions, Journal of securities operations and custody Journal of business continuity and emergency planning, Journal of Data Protection & Privacy (πρόσβαση: αναγνώριση διεύθυνσης IP και είσοδος με κωδικό και συνθηματικό χρήστη).

JSTOR (JSTOR part of ITHACA): Πρόσβαση στο πλήρες κείμενο άρθρων 450 περίπου περιοδικών 3 συλλογών σχετικών με την οικονομική επιστήμη. Υπάρχει διαφορά 2-5 ετών μεταξύ των τελευταίων τευχών που εμφανίζονται στο JSTOR και των τρεχόντων τευχών των περιοδικών (moving wall). Αναζήτηση απευθείας ή μέσω του Summon (πρόσβαση: αναγνώριση διεύθυνσης IP).

Keesing Documentchecker (Keesing Technologies): Βάση δεδομένων για τραπεζογραμμάτια και έγγραφα ταυτοποίησης. Λεπτομερείς περιγραφές και εικόνες υψηλής ανάλυσης τραπεζογραμματίων και επισήμων εγγράφων ταυτοποίησης από περισσότερες από 200 χώρες και οργανισμούς (προσβάσιμο μόνο από υπαλλήλους της Τράπεζας).

Science Direct (Elsevier): Πλήρες κείμενο άρθρων περιοδικών του εκδοτικού οίκου Elsevier, στα οποία η Βιβλιοθήκη διατηρεί έντυπη συνδρομή, με αρχείο από το 1995. Αναζήτηση απευθείας ή μέσω του Summon (πρόσβαση: αναγνώριση διεύθυνσης IP).

Springer journals (Springer Nature): Πλήρες κείμενο άρθρων οικονομικών περιοδικών του εκδοτικού οίκου Springer, στα οποία η Βιβλιοθήκη διατηρεί έντυπη συνδρομή. Αναζήτηση απευθείας ή μέσω του Summon (πρόσβαση: αναγνώριση διεύθυνσης IP).

Wiley Online Library (Wiley): Συλλογή Wiley Social Sciences and Humanities. Πρόσβαση στο πλήρες κείμενο επιστημονικών περιοδικών διαφόρων επιστημονικών πεδίων από το 1996 μέχρι σήμερα. Από αυτά 52 οικονομικά περιοδικά υπάρχουν και σε έντυπη μορφή στην Βιβλιοθήκη. Αναζήτηση απευθείας ή μέσω του Summon (πρόσβαση: αναγνώριση διεύθυνσης IP).

Η Βιβλιοθήκη έχει επίσης πρόσβαση με κωδικό και συνθηματικό χρήστη σε μεμονωμένους τίτλους περιοδικών όπως: Credit and capital markets (=Kredit und Kapital), The Economist, Global capital, Drewry shipping Insight, Financial history review, Foreign affairs, Institutional investor, Journal of human resources, Management science, National Institute Economic Review, Zeitschrift fur Bankrecht und Bankwirtschaft

Ηλεκτρονικά Βιβλία

Η Βιβλιοθήκη έχει πρόσβαση σε πληθώρα οικονομικών και όχι μόνο ηλεκτρονικών βιβλίων.

Η Βιβλιοθήκη έχει πρόσβαση σε πληθώρα οικονομικών και όχι μόνο ηλεκτρονικών βιβλίων.

Ebook Central (Proquest): Πρόσβαση στη συλλογή Academic Complete, με 225,000+ ηλεκτρονικά βιβλία από έγκριτους εκδότες από όλον τον κόσμο σε όλες τις θεματικές ενότητες ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος με χρηστικά εργαλεία αναζήτησης. Αναζήτηση απευθείας στο Ebook Central ή μέσω του Summon (πρόσβαση: αναγνώριση διεύθυνσης IP).

IMF eLibrary (IMF): Πρόσβαση στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών εκδόσεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αναζήτηση απευθείας ή μέσω του Summon (πρόσβαση: αναγνώριση διεύθυνσης IP).

OECD iLibrary (Organisation for Economic Cooperation and Development): Πλήρες κείμενο βιβλίων, περιοδικών και δοκιμίων εργασίας και  στατιστικές σειρές του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Αναζήτηση απευθείας ή μέσω του Summon (πρόσβαση: αναγνώριση διεύθυνσης IP).

O’Reilly.com (O’Reilly Media): Πρόσβαση σε περισσότερα από 60K τίτλους βιβλίων, 30K video και επιμορφωτικών προγραμμάτων (live online training) σε θέματα πληροφορικής, τεχνολογίας και επιχειρήσεων, σε αντικατάσταση της πλατφόρμας Safari Books Online. Αναζήτηση απευθείας ή μέσω του Summon (προσβάσιμο μόνο από υπαλλήλους της Τράπεζας).

Στατιστικά Δεδομένα

Οι παρακάτω βάσεις δεδομένων περιέχουν στατιστικά στοιχεία για την οικονομική επιστήμη και τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Βλ. επίσης Βάσεις δεδομένων

Οι παρακάτω βάσεις δεδομένων περιέχουν στατιστικά στοιχεία για την οικονομική επιστήμη και τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Βλ. επίσης Βάσεις δεδομένων

Datastream (Refinitiv, an LSEG Business, πρώην Thomson-Reuters): Βασικoί οικονομικοί δείκτες και μακροοικονομικές στατιστικές σειρές (προσβάσιμο μόνο από τους υπαλλήλους της Τράπεζας, μέσω συγκεκριμένων σταθμών εργασίας).

Fundamental financial data – Sovereign (Fitch Solutions): Οικονομικά στοιχεία, πιστωτικός κίνδυνος, ιστορικά χρηματοπιστωτικά δεδομένα και προβλέψεις για 117 κράτη (προσβάσιμο μόνο από υπαλλήλους της Τράπεζας)

IHS Markit Ship Data (S&P Global): Στατιστικά στοιχεία για ναυτιλιακά θέματα (προσβάσιμο μόνο από υπαλλήλους της Τράπεζας).

IMF eLibrary Data (International Monetary Fund): Πρόσβαση στη βάση μακροοικονομικών και χρηματοοικονομικών δεδομένων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ελεύθερη πρόσβαση – απαιτείται εγγραφή στην υπηρεσία).

Lloyds' List Intelligence Data Online (Lloyd's List Intelligence, Maritime Insights and Intelligence Ltd): Στατιστικά δεδομένα για ναυτιλιακά θέματα (προσβάσιμο μόνο από υπαλλήλους της Τράπεζας).

Βάσεις Νομικού Περιεχομένου

Οι παρακάτω βάσεις δεδομένων αφορούν νομοθεσία, νομολογία και φορολογικά θέματα.

Οι παρακάτω βάσεις δεδομένων αφορούν νομοθεσία, νομολογία και φορολογικά θέματα.

4 Κώδικες + 55: (Νομική Βιβλιοθήκη): Συνεχής και άμεση ενημέρωση 67 βασικών νομοθετημάτων της ελληνικής νομοθεσίας μετά από κάθε τροποποίηση ή νομοθετική αλλαγή. Πραγματεύεται θέματα αστικού, διοικητικού, εμπορικού, ποινικού, ευρωπαϊκού και εργατικού δικαίου (πρόσβαση από συγκεκριμένους σταθμούς εργασίας).

EUR-Lex (Ευρωπαϊκή Ένωση): Διαδικτυακή πύλη για πρόσβαση στο δίκαιο της ΕΕ. Παρέχει επίσημη και ολοκληρωμένη πρόσβαση στα νομικά έγγραφα της ΕΕ. Είναι διαθέσιμο και στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ και επικαιροποιείται καθημερινά. Περιλαμβάνει επίσης την Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε δύο σειρές: σειρά L (νομοθεσία) και σειρά C (ανακοινώσεις και πληροφορίες) (ελεύθερη πρόσβαση).

Komvos e-forologia (Epsilon.net): Ελληνική βάση νομικών πληροφοριών με έμφαση σε θέματα που σχετίζονται με την φορολογία (είσοδος με κωδικό και συνθηματικό χρήστη).

Qualex (Νομική Βιβλιοθήκη): Βάση νομικού περιεχομένου του εκδοτικού οίκου Νομική Βιβλιοθήκη. Περιέχει νομοθεσία, νομολογία, αρθρογραφία, βιβλιογραφία, διοικητικά έγγραφα, υποδείγματα νομικών εγγράφων και περιοδικούς τίτλους του εκδοτικού οίκου (είσοδος με κωδικό και συνθηματικό χρήστη).

Sakkoulas-online (Εκδόσεις Σάκκουλας): Βάση νομικού περιεχομένου του εκδοτικού οίκου Σάκκουλα. Περιέχει θεωρία, νομοθεσία και νομολογία και περιλαμβάνει πρόσβαση σε 19 νομικά περιοδικά και 1.300 νομικά βιβλία (είσοδος με κωδικό και συνθηματικό χρήστη).

Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων (TaxHeaven A.E.): Φορολογική και λογιστική πύλη με νέα και πληροφορίες για ελληνικά φορολογικά και λογιστικά θέματα, ισολογισμούς, Φ.Π.Α. και τη σχετική νομοθεσία. Στα Ελληνικά μόνο (είσοδος με κωδικό και συνθηματικό χρήστη).

Ο ΓΚΠΔ στην πράξη: νέα και εξελίξεις (Πλατής – Αναστασιάδης & Συνεργάτες): Μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων («ΓΚΠΔ») (σε μορφή ηλεκτρονικού μηνύματος, με συγκεκριμένους αποδέκτες).

Εργονομία (Ergonomia): Νομοθετική ενημέρωση σε θέματα περιβάλλοντος και επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (σε μορφή ηλεκτρονικού μηνύματος, με συγκεκριμένους αποδέκτες).

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Εθνικό Τυπογραφείο): Όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας. Στα Ελληνικά μόνο (ελεύθερη πρόσβαση).

ΝΟΜΟΣ (Netcompany Intrasoft SA): Πρόσβαση στο πλήρες κείμενο και σε τροποποιήσεις της ελληνικής νομοθεσίας και νομολογίας, από τα τεύχη Α΄, Β΄ και Δ΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, καθώς και σε εγκυκλίους και αρθρογραφία (είσοδος με κωδικό και συνθηματικό χρήστη).

Εφημερίδες και Ειδησεογραφία

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει πρόσβαση σε ηλεκτρονικές εφημερίδες και ειδησεογραφικά κείμενα και άρθρα.

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει πρόσβαση σε ηλεκτρονικές εφημερίδες και ειδησεογραφικά κείμενα και άρθρα.

Bloomberg News (Bloomberg): Πρόσβαση στην ειδησεογραφική πλατφόρμα του Bloomberg, με άρθρα και με την ηχητική τους έκδοση, βίντεο, διαδικτυακές ραδιοφωνικές μεταδόσεις (podcasts) και ζωντανές αναμεταδόσεις του Bloomberg television (είσοδος με κωδικό και συνθηματικό χρήστη).

Factiva (Dow Jones): Πλήρες κείμενο άρθρων από περίπου 12.000 εφημερίδες, περιοδικά και ιστοσελίδες εταιρειών, σε θέματα όπως οικονομική επιστήμη, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, πληροφορική, τραπεζική και χρηματοοικονομική. Αναζήτηση απευθείας ή μέσω του Summon (προσβάσιμο μόνο από υπαλλήλους της Τράπεζας).

FT.com (FT group, a NIKKEI company): Πρόσβαση στην ηλεκτρονική international έκδοση της εφημερίδας Financial Times (είσοδος με κωδικό και συνθηματικό χρήστη).

Inside story (The Whole Story): Έρευνα, αναλύσεις και ρεπορτάζ για την καθημερινή επικαιρότητα (είσοδος με κωδικό και συνθηματικό χρήστη).

KReport (Whistler): Καθημερινή ενημέρωση για τα σημαντικότερα νέα της ημέρας από πληθώρα σελίδες διεθνών και ελληνικών μέσων ενημέρωσης, οργανισμών, υπηρεσιών, think tank, social media (σε μορφή ηλεκτρονικού μηνύματος, με συγκεκριμένους αποδέκτες)

Naftemporiki.gr (Η Ναυτεμπορική): Πρόσβαση σε επιλεγμένες υπηρεσίες της ελληνικής οικονομικής εφημερίδας Η Ναυτεμπορική, στο ψηφιακό περιεχόμενο, στο ψηφιακό αρχείο και στην εφημερίδα σε μορφή PDF (είσοδος με κωδικό και συνθηματικό χρήστη).

The New York Times (The New York Times Company): Πρόσβαση στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας The New York Times (είσοδος με κωδικό και συνθηματικό χρήστη).

PressReader: Πρόσβαση στο πλήρες κείμενο περίπου 7.000 εφημερίδων από 120 χώρες σε 60 γλώσσες, με απεικόνιση στην πραγματική μορφή τους, με ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο και με πολλαπλούς τρόπους αναζήτησης. Αναζήτηση απευθείας μέσω ενός γρήγορου φυλλομετρητή διαδικτύου ή μέσω του Summon (πρόσβαση: αναγνώριση διεύθυνσης IP).

The Times and The Sunday Times (Times Media Ltd): Πρόσβαση στην ηλεκτρονική έκδοση των εφημερίδων The Times και The Sunday Times (είσοδος με κωδικό και συνθηματικό χρήστη).

The Wall Street Journal (Dow Jones): Πρόσβαση στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας The Wall Street Journal (είσοδος με κωδικό και συνθηματικό χρήστη).

Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ): Ο κύριος πάροχος ειδήσεων των ελληνικών αλλά και των διεθνών ΜΜΕ, για όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα, καθώς και βασική πηγή ενημέρωσης, με δυνατότητα αναζήτησης ειδήσεων και φωτογραφιών, μέσω του αρχείου του, τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά (είσοδος με κωδικό και συνθηματικό χρήστη).

Ιστορικό Αρχείο ΔΟΛ (ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ): Πρόσβαση στις εκδόσεις: Το Βήμα 1945-σήμερα, Τα Νέα 1945-σήμερα, Αθηναϊκά Νέα 1931-1945, Το Ελεύθερο Βήμα 1922-1945, Οικονομικός Ταχυδρόμος 1926-2004 (είσοδος με κωδικό και συνθηματικό χρήστη).

Ηλεκτρονικά Δοκίμια Εργασίας

Οι παρακάτω πλατφόρμες παρέχουν τα δοκίμια εργασίας σε ηλεκτρονική μορφή.

Οι παρακάτω πλατφόρμες παρέχουν τα δοκίμια εργασίας σε ηλεκτρονική μορφή.

CEPR Discussion Papers (Centre for Economic Policy Research): Πλήρες κείμενο της σειράς δοκιμίων εργασίας (Discussion Papers) του Centre for Economic Policy Research. Αναζήτηση απευθείας ή μέσω του Summon (πρόσβαση: αναγνώριση διεύθυνσης IP).

NBER Working Papers (National Bureau of Economic Research): Πλήρες κείμενο στη σειρά δοκιμίων εργασίας (Working Papers) του National Bureau of Economic Research. Αναζήτηση απευθείας ή μέσω του Summon (πρόσβαση: αναγνώριση διεύθυνσης IP).

Research papers in Economics (RePEc): Βιβλιογραφική βάση με δοκίμια εργασίας, άρθρα περιοδικών, βιβλία και κεφάλαια βιβλίων καθώς και ηλεκτρονικά προγράμματα που σχετίζονται με την οικονομική επιστήμη (ελεύθερη πρόσβαση).

SSRN: Στην πλατφόρμα έχουν ενταχθεί τα άρθρα του Οικονομικού Δελτίου της Τράπεζας της Ελλάδος (συνολικά 124, ξεκινώντας από το τεύχος 22 του 2003 μέχρι σήμερα) καθώς και ολόκληρη η σειρά Δοκιμίων Εργασίας της Τράπεζας της Ελλάδος (συνολικά 302, ξεκινώντας από το 2003). Συνεχώς ενημερώνεται (ελεύθερη πρόσβαση).

Βιβλιοθήκες και Πληροφόρηση

Η Βιβλιοθήκη έχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες και εργαλεία ταξινόμησης του υλικού.

Η Βιβλιοθήκη έχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες και εργαλεία ταξινόμησης του υλικού.

Ulrich's Periodicals Directory (Proquest): Πρόσβαση σε τίτλους περιοδικών, κυρίως στην αγγλική γλώσσα, με βιβλιογραφικές πληροφορίες, τιμές, θεματική κάλυψη, ταχυδρομική διεύθυνση, URL και στοιχεία επικοινωνίας (πρόσβαση: αναγνώριση διεύθυνσης IP).

WebDewey (OCLC): Βασικό βιβλιοθηκονομικό εργαλείο που χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση του υλικού της Βιβλιοθήκης στο σύστημα Dewey Decimal Classification (είσοδος με κωδικό και συνθηματικό χρήστη).

Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι