EN

Ηλεκτρονικές πηγές

​​​​​​​Η Βιβλιοθή​​κη της Τ​ράπεζας της Ελλάδος προσφέρε​ι στο κοινό πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα ηλεκτρονικών πηγών και βάσεων δεδομένων, στις οποίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν και να λάβουν εξειδικευμένη ενημέρωση.

Εργαλεία αναζήτησης

Παρακάτω ο χρήστης μπορεί να βρει τα εργαλεία αναζήτησης τα οποία χρησιμοποιούνται στη Βιβλιοθήκη.

Παρακάτω ο χρήστης μπορεί να βρει τα εργαλεία αναζήτησης τα οποία χρησιμοποιούνται στη Βιβλιοθήκη.

Summon:  Αποτελεί το κύριο εργαλείο της Βιβλιοθήκης, καθώς πραγματοποιεί ενιαία αναζήτηση σε όλες τις διαφορετικές πηγές της Βιβλιοθήκης (ηλεκτρονικός κατάλογος, βάσεις δεδομένων, εκθέσεις και ηλεκτρονικά βιβλία) από ένα μόνο σημείο πρόσβασης. Στα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζονται η πλήρης βιβλιογραφική αναφορά, η περίληψη κάθε τεκμηρίου και στοιχεία αναγνωσιμότητας, όπου είναι διαθέσιμα. Η έρευνα καθίσταται εφικτή μέσω διαδικτύου. Ωστόσο, η πρόσβαση στο πλήρες κείμενο είναι δυνατή μόνο μέσα από το δίκτυο υπολογιστών της Τράπεζας. Για τα έντυπα βιβλία και περιοδικά της συλλογής, ο χρήστης χρειάζεται να επικοινωνήσει με τη Βιβλιοθήκη.

 

E-Journal Portal : Παρουσιάζει σε αλφαβητική σειρά τα ηλεκτρονικά περιοδικά που είναι προσβάσιμα από το Summon, το εργαλείο αναζήτησης, του οποίου αποτελεί συμπληρωματικό προϊόν (πρόσβαση: αναγνώριση διεύθυνσης IP).

 

WebPAC: Ο ηλεκτρονικός κατάλογος της Βιβλιοθήκης (ελεύθερη πρόσβαση).

 

Γνωσιακή Βάση: I. Δημοσιεύσεις: Οι δημοσιεύσεις στελεχών της Τράπεζας σε επιστημονικά περιοδικά, βιβλία, πρακτικά συνεδρίων κ.λπ. (προσωρινά, πρόσβαση μόνο μέσω του ενδοδικτύου της Τράπεζας).

 

Εθνικός Συλλογικός Κατάλογος Επιστημονικών Περιοδικών: βιβλιογραφικά δεδομένα από 100.713 τίτλους περιοδικών από 189 βιβλιοθήκες στην Ελλάδα και την Κύπρο. Οι τίτλοι περιοδικών της Βιβλιοθήκης της Τράπεζας της Ελλάδος εντάσσονται στον κατάλογο αυτό.


Βάσεις Δεδομένων

Στις παρακάτω βάσεις δεδομένων ο χρήστης μπορεί να βρει δημοσιευμένες οικονομικές πληροφορίες, αναλύσεις και έρευνες.

Στις παρακάτω βάσεις δεδομένων ο χρήστης μπορεί να βρει δημοσιευμένες οικονομικές πληροφορίες, αναλύσεις και έρευνες.

 

Bankersalmanac.com: Πληροφορίες και δεδομένα για τις τράπεζες παγκοσμίως (είσοδος με κωδικό και συνθηματικό χρήστη).

Bloomberg Business: Πλατφόρμα με επιχειρηματικές και χρηματοοικονομικές πληροφορίες, νέα και ειδήσεις, αναλύσεις και δεδομένα από όλον τον κόσμο (προσβάσιμο μόνο από υπαλλήλους της Τράπεζας και από συγκεκριμένο σταθμό εργασίας στην Βιβλιοθήκη).

 

B-maps-IV advanced (B-logica): Πρόγραμμα καθορισμού των αντικειμενικών αξιών ακινήτων (προσβάσιμο μόνο από υπαλλήλους της Τράπεζας).

 

Data.Prisma (ICAP): Περιλαμβάνει οικονομικές και εμπορικές πληροφορίες με ιστορικότητα για περίπου 33.000 ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά και οικονομική ανάλυση κλάδων της ελληνικής οικονομίας, καθώς και εργαλεία για συγκέντρωση, ανάλυση και δημιουργία αναφορών, με βάση το περιεχόμενο της υπηρεσίας (προσβάσιμο μόνο από υπαλλήλους της Τράπεζας).

 

eIFRS (International Financial Reporting Standards): Κείμενα, αναλύσεις και εκδόσεις που αφορούν τα πρότυπα για την παγκόσμια οικονομία, τα οποία εκδίδει το Ίδρυμα IFRS (προσβάσιμο μόνο από υπαλλήλους της Τράπεζας).


EconLit (Proquest): Βιβλιογραφικές αναφορές σχετικές με την οικονομική επιστήμη από άρθρα των κυριότερων οικονομικών περιοδικών, δοκίμια εργασίας και συλλογικούς τόμους. Πρόκειται για διευρυμένη έκδοση του Journal of Economic Literature της American Economic Association. Η αναζήτηση επιτυγχάνεται είτε μέσω του ABI / Inform είτε μέσω του Summon (πρόσβαση: αναγνώριση διεύθυνσης IP).

 

Eurointelligence: Πληροφόρηση και ανάλυση με συνοπτικό τρόπο για οικονομικά κατ’ εξοχήν θέματα, με κριτική στάση σε όσα συμβαίνουν και αποφασίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη, βοηθώντας τον αναγνώστη να αποκτήσει ολοκληρωμένη εικόνα για κάθε θέμα (προσβάσιμο μόνο από υπαλλήλους της Τράπεζας).

 

European Tax Explorer Plus (International Bureau of Fiscal Documentation): Περιγραφή ανά χώρα όλων των φορολογικών συστημάτων της Ευρώπης σε προτυποποιημένη μορφή και σε διαφορετικό επίπεδο λεπτομερειών (είσοδος με κωδικό και συνθηματικό χρήστη). 


FindBiz (ICAP): Ισολογισμοί ελληνικών εταιρειών (είσοδος με κωδικό και συνθηματικό χρήστη).


Fitch Connect (FitchSolutions) : Οικονομικές πληροφορίες, αναλύσεις, εκθέσεις και αξιολογήσεις από τον πιστοληπτικό οίκο αξιολόγησης Fitch (προσβάσιμο μόνο από υπαλλήλους της Τράπεζας).

 

Forin.gr: Ηλεκτρονική πύλη που πραγματεύεται θέματα φορολογικής, λογιστικής και εμπορικής νομοθεσίας. Περιέχει το σύνολο των αποφάσεων, εγκυκλίων, διοικητικών λύσεων και άλλων εγγράφων, επιστημονική αρθρογραφία, ηλεκτρονικά βιβλία, καθημερινή ενημέρωση σε φορολογικά θέματα και εφαρμογές φορολογικής νομοθεσίας (είσοδος με κωδικό και συνθηματικό χρήστη).

 

Global Tax Surveys (International Bureau of Fiscal Documentation): Παρέχει έγκυρη ανασκόπηση των φορολογικών συστημάτων ανά τον κόσμο. Η συλλογή σχεδιάζεται για να παρέχει πλήρεις αναφορές και παραπομπές σε ατομικό και εταιρικό φορολογικό δίκαιο (είσοδος με κωδικό και συνθηματικό χρήστη). 

 

IHS Markit Ship Data (IHS Markit): Στατιστικά σχετικά με ναυτιλιακά θέματα (προσβάσιμο μόνο από υπαλλήλους της Τράπεζας).

 

Knowledge Leader (Protiviti): περιέχει προγράμματα, καταλόγους, εργαλεία, πηγές και καλές πρακτικές σχετικά με θέματα εσωτερικού ελέγχου, εποπτείας και διαχείρισης κινδύνων (προσβάσιμο μόνο από υπαλλήλους της Τράπεζας).

 

Lloyds' List Intelligence Data Online (Lloyd's List Intelligence): Στατιστικά στοιχεία για ναυτιλιακά θέματα (προσβάσιμο μόνο από υπαλλήλους της Τράπεζας).

 

Moody's Analytics. CreditView. (Moody's.com): Αναλυτικές αναφορές και έρευνα που συνοδεύουν τις αξιολογήσεις για τις διεθνείς κεφαλαιαγορές (προσβάσιμο μόνο από υπαλλήλους της Τράπεζας). 

 

Moody's Analytics. Ratings services (Moody's.com): Αξιολογήσεις για τις διεθνείς κεφαλαιαγορές (προσβάσιμο μόνο από υπαλλήλους της Τράπεζας). 


OLISnet (Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD): Το Extranet του Οργανισμού. Περιέχει επίσημα έγγραφα, εκδόσεις, στατιστικές, νέες δημοσιεύσεις, κείμενα εργασίας, ημερήσια διάταξη συναντήσεων ομάδων και επιτροπών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) (είσοδος με κωδικό και συνθηματικό χρήστη). 

 

Orbis Bank Focus (Bureau van Dijk, a Moodys Analytics Company): Στατιστικά δεδομένα και εκθέσεις για τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού (προσβάσιμο μόνο από υπαλλήλους της Τράπεζας).

 

Orbis Europe (Bureau van Dijk, a Moodys Analytics Company): Σημαντική πηγή με αναλυτικά δεδομένα και πληροφορίες για ιδιωτικές εταιρείες σε όλον τον κόσμο.  Για τις ανάγκες της Τράπεζας επιλέχθηκε η γεωγραφική ενότητα της Ευρώπης με 118 εκατομμύρια εταιρείες (προσβάσιμο μόνο από υπαλλήλους της Τράπεζας).

 

S&P Ratings Direct (Standard and Poor's S&P Global): Αξιολογήσεις για τις διεθνείς κεφαλαιαγορές (προσβάσιμο μόνο από υπαλλήλους της Τράπεζας).

 

Shipping Intelligence Network (Clarkson Research Services): Στοιχεία, χρονολογικές σειρές και εκθέσεις για τον κλάδο της ναυτιλίας (προσβάσιμο μόνο από υπαλλήλους της Τράπεζας).

 

The Vienna Institute for International Studies (WIIW): Πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των εκδόσεων του Ιδρύματος και σε πρόσφατους οικονομικούς δείκτες για τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης (είσοδος με κωδικό και συνθηματικό χρήστη).

 

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων: Πληροφορίες και στατιστικά για εξαγωγές αλλά και εισαγωγές (είσοδος με κωδικό και συνθηματικό χρήστη).

Ηλεκτρονικά Περιοδικά

Η Βιβλιοθήκη έχει πρόσβαση σε πλατφόρμες με περιοδικά χρηματοοικονομικού περιεχομένου:

Η Βιβλιοθήκη έχει πρόσβαση σε πλατφόρμες με περιοδικά χρηματοοικονομικού περιεχομένου:

ABI / Inform Collection (Proquest): Επιχειρήσεις, διοίκηση και εμπόριο – επιστημονικά και ευρείας αναγνωσιμότητας άρθρα περιοδικών, διατριβές, εκθέσεις αγοράς και βιομηχανιών, μελέτες περίπτωσης επιχειρήσεων και παγκόσμια εμπορικά νέα. Η αναζήτηση επιτυγχάνεται είτε απευθείας, είτε μέσω του Summon (πρόσβαση: αναγνώριση διεύθυνσης IP).

 

AEA Web (American Economic Association): Πρόσβαση στο πλήρες κείμενο άρθρων από τα πρόσφατα τεύχη των επτά (7) περιοδικών της AEA: American economic journal: Applied economics, American economic journal: Economic policy, American economic journal: Macroeconomics, American economic journal: Microeconomics, American economic review, Journal of economic literature και Journal of economic perspectives. Η αναζήτηση επιτυγχάνεται είτε απευθείας είτε μέσω του Summon (πρόσβαση: αναγνώριση διεύθυνσης IP).

 

Banknote industry news και Banknote technology report (Banknote Industry News GmbH): μηνιαίο και ετήσιο αντίστοιχα ενημερωτικά δελτίο σχετικά με την παραγωγή των τραπεζογραμματίων (προσβάσιμο μόνο από υπαλλήλους της Τράπεζας).

 

The Henry Stewart Banking and Finance Journals Collection: Πρόσβαση στους εξής οκτώ (8) τίτλους: Cyber security: a peer-reviewed journal, Journal of digital banking, Journal of financial compliance, Journal of payments strategy and systems, Journal of risk management in financial institutions, Journal of securities operations and custody Journal of business continuity and emergency planning, Journal of Data Protection & Privacy (πρόσβαση: αναγνώριση διεύθυνσης IP και είσοδος με κωδικό και συνθηματικό χρήστη).

 

JSTOR: Πρόσβαση στο πλήρες κείμενο άρθρων 450 περίπου περιοδικών 3 συλλογών που σχετίζονται με την οικονομική επιστήμη. Υπάρχει διαφορά 2-5 ετών μεταξύ των τελευταίων τευχών που εμφανίζονται στο JSTOR και των τρεχόντων τευχών των περιοδικών (moving wall). Η αναζήτηση επιτυγχάνεται είτε απευθείας, είτε μέσω του Summon (πρόσβαση: αναγνώριση διεύθυνσης IP).

 

Keesing Documentchecker (Keesing Technologies): Βάση δεδομένων για τραπεζογραμμάτια και έγγραφα ταυτοποίησης. Λεπτομερείς περιγραφές και εικόνες υψηλής ανάλυσης διαβατηρίων, δελτίων ταυτότητας, αδειών οδήγησης, θεωρήσεων και τραπεζογραμματίων από περισσότερες από 200 χώρες και οργανισμούς  (προσβάσιμο μόνο από υπαλλήλους της Τράπεζας).

 

Science Direct: Πλήρες κείμενο άρθρων περιοδικών του εκδοτικού οίκου Elsevier, στα οποία η Βιβλιοθήκη διατηρεί έντυπη συνδρομή, με αρχείο από το 1995. Η αναζήτηση επιτυγχάνεται είτε απευθείας, είτε μέσω του Summon (πρόσβαση: αναγνώριση διεύθυνσης IP).

 

Springer journals: Πλήρες κείμενο άρθρων οικονομικών περιοδικών του εκδοτικού οίκου Springer, στα οποία η Βιβλιοθήκη διατηρεί έντυπη συνδρομή. Η αναζήτηση επιτυγχάνεται είτε απευθείας είτε μέσω του Summon (πρόσβαση: αναγνώριση διεύθυνσης IP).

 

Wiley Online Library: Συλλογή Wiley Social Sciences and Humanities. Πρόσβαση στο πλήρες κείμενο επιστημονικών περιοδικών διαφόρων επιστημονικών πεδίων από το 1996 μέχρι σήμερα. Από αυτά 52 οικονομικά περιοδικά υπάρχουν και σε έντυπη μορφή στην Βιβλιοθήκη. Η αναζήτηση επιτυγχάνεται είτε απευθείας είτε μέσω του Summon  (πρόσβαση: αναγνώριση διεύθυνσης IP).

 

Η Βιβλιοθήκη έχει επίσης πρόσβαση με κωδικό και συνθηματικό χρήστη σε μεμονωμένους τίτλους περιοδικών όπως:  Central banking, The Economist, Euromoney, Drewry Shipping Insight, Financial history review, Institutional investor, International Financial Law Review, Zeitschrift fur Bankrecht und Bankwirtschaft

Ηλεκτρονικά Βιβλία

Η Βιβλιοθήκη έχει πρόσβαση σε πληθώρα οικονομικών και όχι μόνο ηλεκτρονικών βιβλίων.

Η Βιβλιοθήκη έχει πρόσβαση σε πληθώρα οικονομικών και όχι μόνο ηλεκτρονικών βιβλίων.

Ebook Central (Proquest): Πρόσβαση στη συλλογή Academic Complete, που προσφέρει περίπου 142.000 ηλεκτρονικά βιβλία από έγκριτους εκδότες σε όλες τις θεματικές ενότητες ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος με χρηστικά εργαλεία αναζήτησης. Η αναζήτηση επιτυγχάνεται είτε απευθείας, είτε μέσω του Summon (πρόσβαση:

αναγνώριση διεύθυνσης IP).

 

IMF eLIBRARY: Πρόσβαση στη πλατφόρμα ηλεκτρονικών εκδόσεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (πρόσβαση: αναγνώριση διεύθυνσης IP).


OECD iLibrary: Περιλαμβάνει το πλήρες κείμενο βιβλίων, περιοδικών και δοκιμίων εργασίας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Διαθέσιμο ενημερωτικό υλικό για το OECD iLibrary βρίσκεται στο YouTube channel. Από το 2018 πρόσβαση και στην ενότητα “Statistics" της ιστοσελίδας. Η αναζήτηση επιτυγχάνεται είτε απευθείας, είτε μέσω του Summon (πρόσβαση: αναγνώριση διεύθυνσης IP).

 

O’Reilly.com (OReilly Media, πρώην: Safari Books Online): Πρόσβαση σε πληθώρα βιβλίων, video και επιμορφωτικών προγραμμάτων (live online training) σε θέματα πληροφορικής, τεχνολογίας και επιχειρήσεων, σε αντικατάσταση της πλατφόρμας Safari Books Online (προσβάσιμο μόνο από υπαλλήλους της Τράπεζας).

Στατιστικές σειρές

Ο χρήστης μπορεί να επισκεφτεί ιστοσελίδες και βάσεις, που περιέχουν στατιστικά στοιχεία οικονομικού περιεχομένου.

Ο χρήστης μπορεί να επισκεφτεί ιστοσελίδες και βάσεις, που περιέχουν στατιστικά στοιχεία οικονομικού περιεχομένου.

Eikon Datastream Research & Advisory (REFINITIV, πρώην Thomson-Reuters): Βασικoί οικονομικοί δείκτες και μακροοικονομικές στατιστικές σειρές (προσβάσιμο μόνο από τους υπαλλήλους της Τράπεζας, μέσω συγκεκριμένων σταθμών εργασίας).

 

IMF eLibrary Data: Πρόσβαση στη βάση μακροοικονομικών και χρηματοοικονομικών δεδομένων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ελεύθερη πρόσβαση – απαιτείται εγγραφή στην υπηρεσία).

Βάσεις νομικού περιεχομένου

Στις παρακάτω βάσεις δεδομένων ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει στοιχεία που αφορούν νομοθεσίες, νομολογίες και φορολογικά θέματα.

Στις παρακάτω βάσεις δεδομένων ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει στοιχεία που αφορούν νομοθεσίες, νομολογίες και φορολογικά θέματα.

4 Κώδικες + 45: Συνεχής και άμεση ενημέρωση 49 βασικών νομοθετημάτων της ελληνικής νομοθεσίας μετά από κάθε τροποποίηση ή νομοθετική αλλαγή. Πραγματεύεται θέματα αστικού, διοικητικού, εμπορικού, ποινικού, ευρωπαϊκού και εργατικού δικαίου (πρόσβαση από συγκεκριμένους σταθμούς εργασίας).

 

Central Bank Legislation Database: Βάση δεδομένων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που περιέχει νόμους, καταστατικά και άλλο νομικό υλικό από κεντρικές τράπεζες του κόσμου και του ΔΝΤ, ταξινομημένο σε περισσότερες από 100 κατηγορίες (είσοδος με κωδικό και συνθηματικό χρήστη).

 

Komvos e-forologia (Epsilon.net): Ελληνική βάση νομικών πληροφοριών με έμφαση σε θέματα που σχετίζονται με την φορολογία (είσοδος με κωδικό και συνθηματικό χρήστη).

 

Qualex (Νομική Βιβλιοθήκη): Βάση νομικού περιεχομένου του εκδοτικού οίκου Νομική Βιβλιοθήκη. Περιέχει νομοθεσία, νομολογία, αρθρογραφία, βιβλιογραφία, διοικητικά έγγραφα, υποδείγματα νομικών εγγράφων και περιοδικούς τίτλους του εκδοτικού οίκου (είσοδος με κωδικό και συνθηματικό χρήστη).

 

Sakkoulas-online: Βάση νομικού περιεχομένου του εκδοτικού οίκου Σάκκουλα. Περιέχει θεωρία, νομοθεσία και νομολογία, περιλαμβάνει 600 τεύχη περιοδικών, 400 ηλεκτρονικά βιβλία, περίπου 62.000 αποφάσεις ελληνικών δικαστηρίων και εμπλουτίζεται συνεχώς (είσοδος με κωδικό και συνθηματικό χρήστη).

 

Tax heaven: Νέα και πληροφορίες για ελληνικά φορολογικά και λογιστικά θέματα, ισολογισμούς, Φ.Π.Α. και τη σχετική νομοθεσία. Στα Ελληνικά μόνο (είσοδος με κωδικό και συνθηματικό χρήστη).

 

Ο ΓΚΠΔ στην πράξη: νέα και εξελίξεις (Πλατής – Αναστασιάδης & Συνεργάτες):  μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων («ΓΚΠΔ») (σε μορφή ηλεκτρονικού μηνύματος, με συγκεκριμένους αποδέκτες).

 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Η Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η επίσημη συλλογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L), καθώς και των άλλων επίσημων εγγράφων που εκδίδουν τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της (σειρά C και συμπληρώματα) (ελεύθερη πρόσβαση).

 

Εφημερίδα  της Κυβερνήσεως: Όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας. Στα Ελληνικά μόνο (ελεύθερη πρόσβαση).

 

ΝΟΜΟΣ: Πρόσβαση στο πλήρες κείμενο και σε τροποποιήσεις της ελληνικής νομοθεσίας και νομολογίας, από τα τεύχη Α΄, Β΄ και Δ΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, καθώς και σε εγκυκλίους και αρθρογραφία (είσοδος με κωδικό και συνθηματικό χρήστη).

Εφημερίδες και ειδησεογραφία

Η Βιβλιοθήκη έχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικές εφημερίδες και ειδησεογραφικά κείμενα και άρθρα.

Η Βιβλιοθήκη έχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικές εφημερίδες και ειδησεογραφικά κείμενα και άρθρα.

 

Bloomberg News (Bloomberg): Πρόσβαση στην ειδησεογραφική πλατφόρμα του  Bloomberg, όπου περιλαμβάνονται άρθρα και με την ηχητική τους έκδοση, βίντεο, διαδικτυακές ραδιοφωνικές μεταδόσεις (podcasts) και ζωντανές αναμεταδόσεις του Bloomberg television (είσοδος με κωδικό και συνθηματικό χρήστη).

 

Factiva.com (Dow Jones): Πλήρες κείμενο άρθρων από περίπου 12.000 εφημερίδες, περιοδικά και ιστοσελίδες εταιρειών, σε θέματα όπως οικονομική επιστήμη, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, πληροφορική, τραπεζική και χρηματοοικονομική. Η αναζήτηση επιτυγχάνεται είτε απευθείας, είτε μέσω του Summon (προσβάσιμο μόνο από υπαλλήλους της Τράπεζας).

 

FT.com: Πρόσβαση στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Financial Times (είσοδος με κωδικό και συνθηματικό χρήστη).

 

New York Times: Πρόσβαση στην ηλεκτρονική μορφή της εφημερίδας (είσοδος με κωδικό και συνθηματικό χρήστη).

 

PressReader.com: Πρόσβαση στο πλήρες κείμενο περίπου 7.000 εφημερίδων από 120 χώρες σε 60 γλώσσες, με απεικόνιση στην πραγματική μορφή τους, με ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο και με πολλαπλούς τρόπους αναζήτησης. Η αναζήτηση επιτυγχάνεται είτε απευθείας μέσω ενός γρήγορου φυλλομετρητή διαδικτύου, είτε μέσω του Summon (πρόσβαση: αναγνώριση διεύθυνσης IP).

 

The Times and The Sunday Times: Πρόσβαση στην ηλεκτρονική μορφή της εφημερίδας (είσοδος με κωδικό και συνθηματικό χρήστη).

 

Wall Street Journal: Πρόσβαση στην ηλεκτρονική μορφή της εφημερίδας (είσοδος με κωδικό και συνθηματικό χρήστη).

 

Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων: Το μοναδικό ελληνικό πρακτορείο ειδήσεων (είσοδος με κωδικό και συνθηματικό χρήστη).

 

Ιστορικό Αρχείο ΔΟΛ: Πρόσβαση στις εκδόσεις: Το Βήμα 1945-σήμερα, Τα Νέα 1945-σήμερα, Αθηναϊκά Νέα 1931-1945, Το Ελεύθερο Βήμα 1922-1945, Οικονομικός Ταχυδρόμος 1926-2004 (είσοδος με κωδικό και συνθηματικό χρήστη).

 

Naftemporiki.gr: Πρόσβαση σε επιλεγμένες υπηρεσίες της ελληνικής οικονομικής εφημερίδας Η Ναυτεμπορική, με πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόμενο, στο ψηφιακό αρχείο και στην εφημερίδα σε μορφή PDF (είσοδος με κωδικό και συνθηματικό χρήστη).

Ηλεκτρονικά δοκίμια εργασίας

Στις παρακάτω πλατφόρμες υπάρχει πληθώρα δοκιμίων εργασίας σε ηλεκτρονική μορφή.

Στις παρακάτω πλατφόρμες υπάρχει πληθώρα δοκιμίων εργασίας σε ηλεκτρονική μορφή.

CEPR Discussion PapersΠλήρες κείμενο της σειράς δοκιμίων εργασίας (Discussion Papers) του Centre for Economic Policy Research. Η αναζήτηση επιτυγχάνεται είτε απευθείας, είτε μέσω του Summon (πρόσβαση: αναγνώριση διεύθυνσης IP).

 

NBER Working PapersΠλήρες  κείμενο  στη  σειρά δοκιμίων  εργασίας (Working Papers) του National Bureau of Economic Research. Η αναζήτηση επιτυγχάνεται είτε απευθείας, είτε μέσω του Summon (πρόσβαση: αναγνώριση διεύθυνσης IP).

 

Research papers in Economics (RePEc): Βιβλιογραφική βάση με δοκίμια εργασίας, άρθρα περιοδικών, βιβλία και κεφάλαια βιβλίων καθώς και ηλεκτρονικά προγράμματα που σχετίζονται με την οικονομική επιστήμη (ελεύθερη πρόσβαση).

Βιβλιοθήκες και πληροφόρηση

Η Βιβλιοθήκη έχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες και εργαλεία ταξινόμησης του υλικού.

Η Βιβλιοθήκη έχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες και εργαλεία ταξινόμησης του υλικού.

 

Ulrich's Periodicals Directory: Πρόσβαση σε τίτλους περιοδικών, κυρίως στην αγγλική γλώσσα, με βιβλιογραφικές πληροφορίες, τιμές, θεματική κάλυψη, ταχυδρομική διεύθυνση, URL και στοιχεία επικοινωνίας. Η αναζήτηση επιτυγχάνεται είτε απευθείας, είτε μέσω του Summon (πρόσβαση: αναγνώριση διεύθυνσης IP).

 

WebDewey: Βασικό βιβλιοθηκονομικό εργαλείο που χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση του υλικού της Βιβλιοθήκης στο σύστημα Dewey Decimal Classification (είσοδος με κωδικό και συνθηματικό χρήστη).

Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι