Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Κέντρο Πολιτισμού, Έρευνας και Τεκμηρίωσης της Τράπεζας της Ελλάδος

Το Κέντρο Πολιτισμού, Έρευνας και Τεκμηρίωσης είναι Διεύθυνση της Τράπεζας και έχει στόχο την ανάδειξη της συμβολής της Τράπεζας στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας.

Στις αρμοδιότητες του Κέντρoυ περιλαμβάνονται:

  • η λειτουργία και η οργάνωση του Ιστορικού Αρχείου, της Βιβλιοθήκης και του Μουσείου της Τράπεζας,
  • η διαχείριση και ο εμπλουτισμός των συλλογών της Τράπεζας σε νομίσματα, πίνακες, αντικείμενα τέχνης, βιβλία, των περιοδικών εκδόσεων καθώς και των ηλεκτρονικών πηγών,
  • η εξυπηρέτηση του κοινού και των ερευνητών,
  • η διενέργεια ερευνών που σχετίζονται με την ιστορία της Τράπεζας και τις συλλογές της,
  • οι εκδόσεις και οι επιστημονικές δημοσιεύσεις πρωτότυπου υλικού,
  • η διοργάνωση περιοδικών και μόνιμων εκθέσεων με υλικό από τις συλλογές,
  • η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων,
  • η διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συνεδρίων και σεμιναρίων,
  • η συμμετοχή σε ελληνικούς και διεθνείς φορείς με συναφή αντικείμενα και η συνεργασία με αυτούς,
  • η οργάνωση, ο εκσυγχρονισμός, η διαχείριση και η εφαρμογή συστημάτων πληροφορικής που υποστηρίζουν το έργο του Κέντρου.

 
Σύνδεσμος για το Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδος
Σύνδεσμος προς την Εικονική Πινακοθήκη τής Τράπεζας της Ελλάδος