Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

 Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες

Από την είσοδο της Ελλάδος στη ζώνη του ευρώ το 2002, η Τράπεζα της Ελλάδος διενεργεί μηνιαία δειγματοληπτική έρευνα στα κυριότερα σημεία εισόδου-εξόδου της χώρας, «Έρευνα Συνόρων», για τη συλλογή των αναγκαίων πληροφοριών για την εκτίμηση των ταξιδιωτικών δαπανών.
 
Η Έρευνα Συνόρων αποτελείται ουσιαστικά από δύο ανεξάρτητες έρευνες:
 
Την Έρευνα Εισπράξεων, η οποία αποσκοπεί στην εκτίμηση της δαπάνης των ταξιδιωτών με κατοικία στο εξωτερικό που επισκέπτονται την Ελλάδα και την Έρευνα Πληρωμών, η οποία αποσκοπεί στην εκτίμηση της δαπάνης των ταξιδιωτών με κατοικία την Ελλάδα που επισκέπτονται το εξωτερικό.

Ανάλυση της μεθοδολογίας της «Έρευνας Συνόρων» παρουσιάζεται αναλυτικά στο Οικονομικό Δελτίο: Τεύχος 27, Ιούλιος 2006, σελ. 71.


Ισοζύγιο ταξιδιωτικών υπηρεσιών


Ταξιδιωτικές εισπράξεις - βασικά μεγέθη

Εισπράξεις ανά λόγο ταξιδιού

Εισπράξεις ανά χώρα προέλευσης

Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση μη κατοίκων στην Ελλάδα ανά χώρα προέλευσης

Διανυκτερεύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα ανά χώρα προέλευσης

Δαπάνη ανά ταξίδι μη κατοίκων στην Ελλάδα κατά χώρα προέλευσης

Δαπάνη ανά διανυκτέρευση μη κατοίκων στην Ελλάδα κατά χώρα προέλευσης

Μέση διάρκεια παραμονής ανά ταξίδι μη κατοίκων στην Ελλάδα κατά χώρα προέλευσης


Ταξιδιωτικές πληρωμές - βασικά μεγέθη

Πληρωμές ανά λόγο ταξιδιού

Πληρωμές ανά χώρα προορισμού

Εξερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση κατοίκων στο εξωτερικό ανά χώρα προορισμού

Διανυκτερεύσεις κατοίκων στο εξωτερικό ανά χώρα προορισμού

Δαπάνη ανά ταξίδι κατοίκων στο εξωτερικό κατά χώρα προορισμού

Δαπάνη ανά διανυκτέρευση κατοίκων στο εξωτερικό κατά χώρα προορισμού

Μέση διάρκεια παραμονής ανά ταξίδι κατοίκων στο εξωτερικό κατά χώρα προορισμού


Ταξιδιωτικές εισπράξεις ανά περιφέρεια - βασικά μεγέθη

Ταξιδιωτικές εισπράξεις ανά περιφέρεια για τις κυριότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών

Επισκέψεις ανά περιφέρεια για τις κυριότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών

Διανυκτερεύσεις ανά περιφέρεια για τις κυριότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών

Δαπάνη ανά επίσκεψη ανά περιφέρεια για τις κυριότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών

Δαπάνη ανά διανυκτέρευση ανά περιφέρεια για τις κυριότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών

Μέση διάρκεια παραμονής ανά περιφέρεια για τις κυριότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών


Σχετικά Θέματα