Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Eπιτροπή Μελέτης των Επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής

Η διεπιστημονική Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής (ΕΜΕΚΑ) συστήθηκε τον Μάρτιο του 2009 στην Τράπεζα της Ελλάδος με στόχο τη μελέτη των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα.
 
Μετά από μελέτες και έρευνες 26 μηνών, η Επιτροπή ολοκλήρωσε την πρώτη φάση εργασιών και στην έκθεση «Οι Περιβαλλοντικές, Οικονομικές και Κοινωνικές Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στην Ελλάδα», η οποία δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2011, αποτίμησε το κόστος της κλιματικής αλλαγής για την ελληνική οικονομία, το κόστος της τυχόν αδράνειας καθώς και το κόστος των μέτρων άμβλυνσης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής τα οποία θα ληφθούν στο πλαίσιο των σχετικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
Τον Οκτώβριο του 2014 ακολούθησε η δεύτερη έκθεση της ΕΜΕΚΑ «Ελληνικός Τουρισμός και Κλιματική Αλλαγή: Πολιτικές Προσαρμογής και Νέα Στρατηγική Ανάπτυξης», όπου αναλύεται πώς οι κλιματικές μεταβολές επιδρούν στο τουριστικό προϊόν της χώρας και παρουσιάζονται η στρατηγική και το πλαίσιο δράσης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων με ιδιαίτερη έμφαση στην πολιτική ανάπτυξης και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ελληνικός τουρισμός κυρίως στα νησιά.

Στην παρούσα φάση, η ΕΜΕΚΑ, στο πλαίσιο μνημονίου συνεργασίας με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και την Ακαδημία Αθηνών, ολοκλήρωσε τη συγγραφή του σχεδίου της Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και βρίσκεται στο στάδιο σχεδιασμού πρότασης που θα εξειδικεύει την εφαρμογή της.

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Τράπεζα της Ελλάδος
Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης και Μελετών
Τμήμα Ειδικών Μελετών
Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής
Ελ. Βενιζέλου 21, 5ος όροφος, γραφείο 542
10250 Αθήνα

Επικοινωνία:
τηλ.: +30-210-320.2850, 2851
fax: +30-210-320.2513
e-mail: climatechange@bankofgreece.gr
http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/klima/default.aspx

Περισσότερες πληροφορίες για θέματα της Επιτροπής παρέχονται από τους συνδέσμους στο μενού αριστερά.


Σχετικά Θέματα
Αποσπάσματα Έκθεσης Διοικητή