EN

Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης

Από την 1η Δεκεμβρίου 2010, η εποπτεία της αγοράς της ιδιωτικής ασφάλισης ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Προς τον σκοπό αυτόν, συστάθηκε η Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ).

Το εθνικό νομικό πλαίσιο για τη λειτουργία και εποπτεία των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων και διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων, εναρμονισμένο με το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), βρίσκεται εδώ.

Στόχος της εποπτείας είναι πρωτίστως η προστασία των ληπτών της ασφάλισης, των ασφαλισμένων και των δικαιούχων απαιτήσεων από ασφάλιση. Πέραν αυτού, στους στόχους της εποπτείας συγκαταλέγονται: 

i. η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ιδιωτικής ασφάλισης και η εμπέδωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών σε αυτήν, και

ii. η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Η εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης από την Τράπεζα της Ελλάδος αφορά στα εξής:

1. Στην εποπτεία της χρηματοοικονομικής κατάστασης και φερεγγυότητας των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα στην Ελλάδα, καθώς και των Υποκαταστημάτων στην Ελλάδα επιχειρήσεων με έδρα σε χώρες εκτός ΕΕ και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)

Η εποπτεία αυτή αφορά στο σύνολο των δραστηριοτήτων κάθε ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής επιχείρησης με έδρα στην Ελλάδα, καθώς και των Υποκαταστημάτων ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων τρίτης χώρας (εκτός ΕΕ και ΕΟΧ).

Η εποπτεία αυτή αφορά στο σύνολο των δραστηριοτήτων κάθε ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής επιχείρησης με έδρα στην Ελλάδα, καθώς και των Υποκαταστημάτων ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων τρίτης χώρας (εκτός ΕΕ και ΕΟΧ).

Η εποπτεία αυτή στοχεύει στη διασφάλιση της συνεχούς συμμόρφωσης των επιχειρήσεων αυτών με τις απαιτήσεις του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, ιδίως αυτού για τη διατήρηση επαρκών κεφαλαίων για την υποστήριξη της δραστηριότητάς τους (φερεγγυότητα), για τον σχηματισμό επαρκών τεχνικών προβλέψεων, για την εγκατάσταση επαρκούς και αποτελεσματικού συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνων.  

Σημειώνεται ότι η εποπτεία της χρηματοοικονομικής κατάστασης και φερεγγυότητας των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ, δεν αποτελεί αρμοδιότητα της Τράπεζας της Ελλάδος, αλλά των εποπτικών αρχών του κράτους-μέλους καταγωγής.

Σχετικές είναι οι διατάξεις του ν. 4364/2016 και της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ

2. Στην εποπτεία των επιχειρηματικών πρακτικών όλων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα

Η εποπτεία των επιχειρηματικών πρακτικών όλων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, κατατείνει στη διασφάλιση της εφαρμογής από αυτές των διατάξεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας που αποσκοπούν στην προστασία του ασφαλισμένου – καταναλωτή. 

Η εποπτεία των επιχειρηματικών πρακτικών όλων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, κατατείνει στη διασφάλιση της εφαρμογής από αυτές των διατάξεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας που αποσκοπούν στην προστασία του ασφαλισμένου – καταναλωτή. Στο πλαίσιο αυτό, η εποπτεία επικεντρώνεται στην επιχειρηματική συμπεριφορά των ασφαλιστικών επιχειρήσεων έναντι των καταναλωτών, στην προσπάθειά και μέριμνά τους για την ικανοποίηση των ανειλημμένων συμβατικών υποχρεώσεών τους  έναντι των ασφαλισμένων / δικαιούχων απαιτήσεων από ασφάλιση, καθώς και στην μέριμνά τους για την αποφυγή πρακτικών και συμπεριφορών που θα μπορούσαν μακροπρόθεσμα να αποβούν επιζήμιες για τα συμβατικά συμφέροντα των καταναλωτών. Οι υποχρεώσεις αυτές αφορούν την ασφαλιστική επιχείρηση ως παραγωγό του ασφαλιστικού προϊόντος, και καταλαμβάνουν όλον τον κύκλο ζωής μιας σύμβασης ασφάλισης (από τον σχεδιασμό και την προώθηση του προϊόντος, μέχρι την καταβολή της αποζημίωσης και τη λύση της σύμβασης). 

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η υποχρέωση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων να παραλαμβάνουν και να διαχειρίζονται παράπονα (αιτιάσεις) που τους υποβάλλουν οι πελάτες τους (δείτε περισσότερα εδώ και, επίσης, δείτε χρήσιμες ερωτήσεις για τον ρόλο της Τράπεζας της Ελλάδος στις διαφορές μεταξύ ασφαλιστικών επιχειρήσεων και καταναλωτών, εδώ.

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με καθεστώς εγκατάστασης ή με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (ΕΠΥ), οφείλουν να υιοθετούν επιχειρηματικές πρακτικές έναντι των καταναλωτών που τελούν σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες στην Ελλάδα κανόνες γενικού συμφέροντος.  

3. Στην εποπτεία των διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων

Η εποπτεία των διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων που έχουν έδρα στην Ελλάδα συνίσταται στην παρακολούθηση της συμμόρφωσής τους με όλες τις προβλεπόμενες στη σχετική νομοθεσία υποχρεώσεις τους. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται ως προς τις υποχρεώσεις των διανομέων για την επαρκή και ουσιαστική ενημέρωση των ασφαλισμένων, κυρίως στο κρίσιμο προσυμβατικό στάδιο, κατά το οποίο ο πελάτης χρειάζεται τις πληροφορίες που θα τον βοηθήσουν να αποφασίσει για την αγορά ενός ασφαλιστικού προϊόντος.  

Η εποπτεία των διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων που έχουν έδρα στην Ελλάδα συνίσταται στην παρακολούθηση της συμμόρφωσής τους με όλες τις προβλεπόμενες στη σχετική νομοθεσία υποχρεώσεις τους. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται ως προς τις υποχρεώσεις των διανομέων για την επαρκή και ουσιαστική ενημέρωση των ασφαλισμένων, κυρίως στο κρίσιμο προσυμβατικό στάδιο, κατά το οποίο ο πελάτης χρειάζεται τις πληροφορίες που θα τον βοηθήσουν να αποφασίσει για την αγορά ενός ασφαλιστικού προϊόντος.  

Σχετικές είναι οι διατάξεις του ν. 4583/2018 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/97.

Περισσότερες πληροφορίες για τους διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων θα βρείτε εδώ

Σε εποπτεία για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις ενημέρωσης του καταναλωτή υπόκεινται και οι διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων με έδρα σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ, όταν δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Για τους κανόνες δημοσίου συμφέροντος με τους οποίους οφείλουν να συμμορφώνονται, αναφερθείτε εδώ

4. Στην εποπτεία των Πανευρωπαϊκών Ατομικών Συνταξιοδοτικών Προϊόντων (PEPPs - Pan-European Personal Pension Product)

Στις αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος περιλαμβάνεται η εποπτεία των πανευρωπαϊκών ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων (PEPPs) κατά τις διατάξεις της σχετικής εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.  
Στις αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος περιλαμβάνεται η εποπτεία των πανευρωπαϊκών ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων (PEPPs) κατά τις διατάξεις της σχετικής εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.  

5. Στην πιστοποίηση των γνώσεων και στη δια βίου επαγγελματική εκπαίδευση των διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων

Στις αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος εντάσσεται και η πιστοποίηση των γνώσεων και η έγκριση των σεμιναρίων επανεκπαίδευσης των διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων. Συγκεκριμένα, η Τράπεζα της Ελλάδος καταρτίζει και επικαιροποιεί την εξεταστέα ύλη για την πιστοποίηση των επαγγελματικών γνώσεων, και διενεργεί τις σχετικές εξετάσεις. 

Στις αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος εντάσσεται και η πιστοποίηση των γνώσεων και η έγκριση των σεμιναρίων επανεκπαίδευσης των διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων. Συγκεκριμένα, η Τράπεζα της Ελλάδος καταρτίζει και επικαιροποιεί την εξεταστέα ύλη για την πιστοποίηση των επαγγελματικών γνώσεων, και διενεργεί τις σχετικές εξετάσεις.

Περισσότερα για το θέμα των πιστοποιήσεων θα βρείτε εδώ και για τα σεμινάρια επαγγελματικής εκπαίδευσης, αναφερθείτε εδώ

 Content Editor

​6. Τέλος, η Τράπεζα της Ελλάδος συμμετέχει στο Συμβούλιο Εποπτών (Board of Supervisors) της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων, συμβάλλει στην ανάπτυξη των κατευθυντήριων γραμμών που αυτή εκδίδει και μεριμνά για την ενσωμάτωση αυτών στο ελληνικό κανονιστικό πλαίσιο.

Παρακαλούμε αναφερθείτε εδώ, όπου μπορείτε να ενημερωθείτε για περισσότερα και πιο εξειδικευμένα ζητήματα (π.χ. ασφαλίσεις αυτοκινήτου, καταγγελίες ενώπιον της Τράπεζας της Ελλάδος κλπ). 


Αρχεία


Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι