Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Ανταλλαγή Ελλιπών ή Φθαρμένων Τραπεζογραμματίων Ευρώ


Η Τράπεζα της Ελλάδος ανταλλάσσει, κατόπιν σχετικού αιτήματος και υπό όρους, ελλιπή ή φθαρμένα γνήσια τραπεζογραμμάτια ευρώ που αποτελούν νόμιμο χρήμα, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • όταν προσκομίζεται άνω του 50% του σώματος του τραπεζογραμματίου, ή
  • όταν προσκομίζεται έως και το 50% του σώματος του τραπεζογραμματίου, ο δε συναλλασσόμενος αποδεικνύει ότι τα ελλείποντα τμήματα έχουν καταστραφεί.

Από 13 Νοεμβρίου 2017 η ανταλλαγή φθαρμένων και ελλιπών Τραπεζογραμμάτιων, στο Κεντρικό Κατάστημα Ελ.Βενιζέλου 21 Αθήνα, θα γίνεται καθημερινά από τη Διαχείριση αποτίμησης φθαρμένων και ελλιπών Τραπεζογραμματίων από ώρας 0800-1200 και μέχρι δέκα (10) τεμάχια ανά αξία.

Για μεγαλύτερες ποσότητες φθαρμένων και ελλιπών Τραπεζογραμματίων και για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού οι ανταλλαγές θα γίνονται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στα τηλέφωνα: 210-3202738,210-3203519,210-3202772.

Τέλος ανταλλαγής ελλιπών ή φθαρμένων τραπεζογραμματίων

Πιστωτικά ιδρύματα και λοιποί φορείς που κατ’ επάγγελμα χειρίζονται μετρητά όταν προσκομίζουν στην Τράπεζα της Ελλάδος, για ανταλλαγή, τραπεζογραμμάτια ευρώ που αποτελούν νόμιμο χρήμα και έχουν καταστεί ελλιπή ή φθαρεί λόγω της χρήσης αντικλεπτικών συσκευών επιβαρύνονται με τέλος.

Το τέλος ανέρχεται σε 10 λεπτά ανά ελλιπές ή φθαρμένο τραπεζογραμμάτιο ευρώ και επιβάλλεται μόνο στην περίπτωση ανταλλαγής τουλάχιστον εκατό ελλιπών ή φθαρμένων τραπεζογραμματίων ευρώ. Το τέλος επιβάλλεται για όλα τα τραπεζογραμμάτια ευρώ που ανταλλάσσονται.

Δεν επιβάλλεται τέλος στην περίπτωση τραπεζογραμματίων ευρώ που έχουν καταστεί ελλιπή ή φθαρεί στο πλαίσιο της τέλεσης ή της απόπειρας τέλεσης ληστείας ή κλοπής.

Νομικό πλαίσιο

  • Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2013/10) της 19ης Απριλίου 2013 σχετικά με τις ονομαστικές αξίες, τις προδιαγραφές, την αναπαραγωγή, την ανταλλαγή και την απόσυρση των τραπεζογραμματίων ευρώ
  • Εγκύκλιος της Τράπεζας της Ελλάδος

Σχετικά Θέματα