EN

Εκθέσεις-Δράσεις

Η Τράπεζα της Ελλάδος συμβάλλει έμπρακτα στο θέμα της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης μέσα από σειρά δράσεων όπως, μεταξύ άλλων, τα μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα και τις εκθέσεις του Μουσείου της.

Δεδομένου του εκπαιδευτικού του ρόλου, το Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδος, προσφέρει ξεναγήσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες της μεγάλης πλειονότητας των επισκεπτών του και φιλοξενεί εκπαιδευτικές εκδηλώσεις που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα οικονομικά θέματα.

Η μόνιμη έκθεση του Μουσείου αποτελεί ένα συναρπαστικό ταξίδι στη νεότερη οικονομική και νομισματική ιστορία της Ελλάδος.  

Οι περιοδικές εκθέσεις και τα μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα στοχεύουν στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των επισκεπτών του σε θέματα, όπως η κλιματική αλλαγή ή στην εξοικείωσή τους με τις τεχνολογικές εξελίξεις, όπως είναι οι σύγχρονοι τρόποι πληρωμών.

Μόνιμη  Έκθεση του Μουσείου της Τράπεζας της Ελλάδος

Στο Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδος λειτουργεί μόνιμη έκθεση  

Μόνιμη  Έκθεση του Μουσείου της Τράπεζας της Ελλάδος

Στο Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδος λειτουργεί μόνιμη έκθεση που έχει στόχο την πληροφόρηση του κοινού σχετικά με την οικονομική και νομισματική ιστορία της νεότερης Ελλάδος, καθώς και την εξοικείωσή του με βασικές, οικονομικές έννοιες. Τα προγράμματα που συνοδεύουν τη μόνιμη έκθεση έχουν ως κοινό-στόχο μαθητές και μαθήτριες γυμνασίου-λυκείου και φοιτητές.

Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδος

Περιοδική  Έκθεση στο Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδος “e-Πληρωμές:  Ένας Οδικός Χάρτης” 

Tον Ιούνιο του 2019 εγκαινιάστηκε η περιοδική έκθεση του Μουσείου της Τράπεζας της Ελλάδος «e-Πληρωμές: ένας οδικός χάρτης»

Περιοδική  Έκθεση στο Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδος “e-Πληρωμές:  Ένας Οδικός Χάρτης

10/6/2019-15/10/2021

Tον Ιούνιο του 2019 εγκαινιάστηκε η περιοδική έκθεση του Μουσείου της Τράπεζας της Ελλάδος «e-Πληρωμές: ένας οδικός χάρτης», στο πλαίσιο της οποίας αναπτύχθηκε το μουσειοπαιδαγωγικό πρόγραμμα «Χωρίς Μετρητά, πώς;», το οποίο είναι εγκεκριμένο από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας και είναι διαθέσιμο στα σχολεία μέχρι και σήμερα. Η δράση αυτή είχε στόχο τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση μαθητών της τελευταίας τάξης του γυμνασίου και μαθητών λυκείου.

Εγκαίνια της νέας περιοδικής έκθεσης του Μουσείου της ΤτΕ

«e-Πληρωμές: ένας οδικός χάρτης» - Η νέα περιοδική έκθεση του Μουσείου της ΤτΕ

Το Μουσείο πάει στο Σχολείο - Χωρίς μετρητά, πώς;

Περιοδική  Έκθεση στο Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδος “Euro at 20” 

 Είκοσι χρόνια μετά από την κυκλοφορία των τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ, η μικρή αυτή περιοδική έκθεση εστίασε στη μεγαλύτερη νομισματική μετάβαση που έγινε ποτέ

Περιοδική  Έκθεση στο Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδος “Euro at 20”

2022

Είκοσι χρόνια μετά από την κυκλοφορία των τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ, η μικρή αυτή περιοδική έκθεση εστίασε στη μεγαλύτερη νομισματική μετάβαση που έγινε ποτέ, δηλ. την ταυτόχρονη υιοθέτηση ενός νέου κοινού νομίσματος από 12 κράτη-μέλη της ευρωζώνης το 2002 (η οποία οδήγησε στη δημιουργία ενός από τα σημαντικότερα νομίσματα στον κόσμο), καθώς και στα ίδια τα τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ, που μας υπενθυμίζουν καθημερινά, με χειροπιαστό τρόπο, την ελευθερία, τις ευκολίες και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η χρήση του ευρώ σήμερα, δύο δεκαετίες αργότερα.  

Euro at 20 - Περιοδική  Έκθεση 

Περιοδική  Έκθεση «Οικονομία και Κλίμα: Handle with care»

 Το Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδος παρουσιάζει την περιοδική έκθεση με τίτλο: «Οικονομία και Κλίμα: Handle with care». 

Περιοδική  Έκθεση «Οικονομία και Κλίμα: Handle with care»

08/12/2021σήμερα

Το Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδος παρουσιάζει την περιοδική έκθεση με τίτλο: «Οικονομία και Κλίμα: Handle with care». Η έκθεση περιγράφει το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και αναλύει τις οικονομικές του συνέπειες, εστιάζοντας στη χώρα μας. Συγχρόνως, αποσκοπεί στην ανάδειξη των κινδύνων, αλλά και των ευκαιριών που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή, η οποία αποτελεί πλέον βασική παράμετρο για τη χάραξη περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών πολιτικών. 

Οικονομία και Κλίμα: Handle with care στο Μουσείο της ΤτΕ

Μουσειοεκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πράσινη Απόδραση»  

 Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πράσινη Απόδραση» πραγματοποιείται στο πλαίσιο της τρέχουσας περιοδικής έκθεσης «Οικονομία και Κλίμα – Handle with care».  

Μουσειοεκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πράσινη Απόδραση»

18/03/22 – σήμερα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πράσινη Απόδραση» πραγματοποιείται στο πλαίσιο της τρέχουσας περιοδικής έκθεσης «Οικονομία και Κλίμα – Handle with care». Είναι εμπνευσμένο από τα δωμάτια διαφυγής (escape rooms) από τα οποία δανείζεται πρακτικές που ενσωματώνονται στη μουσειοπαιδαγωγική πράξη.

Στόχοι του είναι η επισκόπηση της έννοιας της κλιματικής αλλαγής, των αιτιών και των επιπτώσεών της, και ειδικότερα η σχέση της με την παγκόσμια οικονομία, καθώς και η ενθάρρυνση τόσο των ατομικών, όσο και των κοινωνικών νοοτροπιών και συμπεριφορών που απαιτούνται για μια πιο βιώσιμη πορεία στο μέλλον.

Διερευνά, επίσης, στοχευμένα τον θεσμικό ρόλο των κεντρικών τραπεζών και τη δυνατότητά τους να συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση του φαινομένου.

Διαδικτυακή Μαθητική Προσομοίωση Συνέντευξης Τύπου με θέμα «Οικονομία και κλίμα: ο μετασχηματισμός προς τη βιωσιμότητα»

Στο πλαίσιο της έκθεσης «Οικονομία και κλίμα: Handle with care» διεξήχθη προσομοίωση Συνέντευξης Τύπου

Διαδικτυακή Μαθητική Προσομοίωση Συνέντευξης Τύπου με θέμα «Οικονομία και κλίμα: ο μετασχηματισμός προς τη βιωσιμότητα»

5/5/2022

Στο πλαίσιο της έκθεσης «Οικονομία και κλίμα: Handle with care» διεξήχθη προσομοίωση Συνέντευξης Τύπου, όπου στη θέση των δημοσιογράφων βρέθηκαν 500 μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να θέσουν ερωτήματα σε πάνελ ειδικών της Τράπεζας της Ελλάδος για θέματα οικονομίας και κλιματικής αλλαγής. 

Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδος | Facebook

Παρουσίαση του βιβλίου του καθηγητή Νικόλαου Φίλιππα «Τα χρήματα δεν φυτρώνουν στα δέντρα»

Η Τράπεζα της Ελλάδος φιλοξένησε την παρουσίαση του βιβλίου του καθηγητή Χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και προέδρου του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, κ. Νικολάου Φίλιππα 

Παρουσίαση του βιβλίου του καθηγητή Νικόλαου Φίλιππα «Τα χρήματα δεν φυτρώνουν στα δέντρα»

31/10/2019

Η Τράπεζα της Ελλάδος φιλοξένησε την παρουσίαση του βιβλίου του καθηγητή Χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και προέδρου του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, κ. Νικολάου Φίλιππα, κατά την Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 31 Οκτωβρίου.

Για το βιβλίο μίλησαν: η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, ο καθηγητής Άγγελος Κόττιος, Πρύτανης Πανεπιστημίου Πειραιά, ο Ιωάννης Καντώρος, CEO Ομίλου INTERAMERICAN, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας.

Χαιρετισμός του Διοικητή Γιάννη Στουρνάρα στην παρουσίαση του βιβλίου

Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι