EN

Η Τράπεζα της Ελλάδος συνεργάζεται και στηρίζει φορείς που ασχολούνται με θέματα χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης. Δείτε παρακάτω τις σημαντικότερες συνέργειες:

Εθνική στρατηγική για τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό στην Ελλάδα

Η Τράπεζα της Ελλάδος στηρίζει ενεργά τις πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο για την κατάρτιση μιας εθνικής στρατηγικής για τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό.

Εθνική στρατηγική για τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό στην Ελλάδα

Η Τράπεζα της Ελλάδος στηρίζει ενεργά τις πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο για την κατάρτιση μιας εθνικής στρατηγικής για τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό.

Στο πλαίσιο αυτό, στελέχη της Τράπεζας της Ελλάδος συμμετέχουν ενεργά στις διαβουλεύσεις σχετικά με την ανάπτυξη μιας εθνικής στρατηγικής, υπό τον συντονισμό της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), η οποία έχει λάβει τεχνική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμπειρογνωμοσύνη από τον ΟΟΣΑ για το έργο αυτό. 

2o θεματικό εργαστήριο του έργου «Εθνική Στρατηγική για τον Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό» - Δελτίο Τύπου

Η Τράπεζα της Ελλάδος εθνικός συντονιστής του Global Money Week

Από τον Νοέμβριο του 2022 η Τράπεζα της Ελλάδος είναι εθνικός συντονιστής της πρωτοβουλίας του ΟΟΣΑ “Global Money Week”. 

Η Τράπεζα της Ελλάδος εθνικός συντονιστής του Global Money Week

Από τον Νοέμβριο του 2022 η Τράπεζα της Ελλάδος είναι εθνικός συντονιστής της πρωτοβουλίας του ΟΟΣΑ “Global Money Week”. Πρόκειται για μια ετήσια παγκόσμια εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τη σημασία που έχει οι νέοι να είναι ενημερωμένοι για βασικές οικονομικές έννοιες και να αποκτούν σταδιακά τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις στάσεις και τις συμπεριφορές που είναι απαραίτητες για τη λήψη ορθών οικονομικών αποφάσεων, συμβάλλοντας στην επίτευξη οικονομικής ευημερίας και στη διασφάλιση οικονομικής ανθεκτικότητας.

Προηγούμενες συμμετοχές στο Global Money Week:

Global  Money Week 2024

Η Τράπεζα της Ελλάδος συμμετείχε από τις 18 έως τις 24 Μαρτίου 2024 στο Global  Money Week 2024 με θέμα “Protect your money, secure your future”, εστιάζοντας στην ασφάλεια των χρημάτων και στην υπεύθυνη διαχείριση των προσωπικών οικονομικών με επίγνωση πιθανών κινδύνων, όπως οι ηλεκτρονικές απάτες, οι απάτες πληρωμής, το phishing κ.ά.

Παράλληλα με τις δικές της δράσεις, η Τράπεζα της Ελλάδος, ως εθνικός συντονιστής του GMW, ενημέρωσε τους φορείς που δραστηριοποιούνται σε θέματα χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία και ενθάρρυνε οικονομικούς φορείς και οργανισμούς να συστρατευθούν στην ευρύτερη προσπάθεια για την προώθηση της χρηματοοικονομικής  εκπαίδευσης, με τελικό στόχο την οικονομική ευημερία των πολιτών και τη χρηματοοικονομική σταθερότητα.

Δράσεις της Τράπεζας της Ελλάδος

 • Η Μονάδα Επικοινωνίας της Τράπεζας της Ελλάδος υλοποίησε εκστρατεία ενημέρωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απευθυνόμενη στο νεανικό κοινό, μέσω της δημιουργίας σύντομου video με θέμα τις ασφαλείς πληρωμές και την προστασία από τις ηλεκτρονικές απάτες. Η εκστρατεία  υποστηρίχθηκε από ενημερωτικό υλικό με τίτλο «Πώς προστατεύομαι από τις ηλεκτρονικές απάτες».
 • Το Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδος δημιούργησε φέτος μια εκπαιδευτική δράση, εμπνευσμένη από την περιοδική έκθεσή του με τίτλο «Πληθωρισμός», σε συνδυασμό με τη μόνιμη προτροπή του GMW “Learn, Save, Earn” και την ειδικότερη θεματική για το 2024 “Protect your money, secure your future”.
 • Η εκπαιδευτική δράση με τίτλο «Προσέχω... λόγω τιμής!» απευθύνεται κυρίως σε μαθητές και μαθήτριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και κάθε άλλη ομάδα ενδιαφερομένων. Έννοιες όπως το «χρήμα», η «αγοραστική δύναμη» και η «σταθερότητα των τιμών» παρουσιάζονται με βιωματικό τρόπο στους επισκέπτες του, με στόχο στο τέλος της επίσκεψής τους να κατανοήσουν καλύτερα το φαινόμενο του πληθωρισμού και την επίδρασή του στην αγοραστική τους δύναμη, καθώς και να μάθουν όλα όσα κάνουν οι κεντρικές τράπεζες στην κατεύθυνση της διασφάλισης της σταθερότητας των τιμών.
 • Το Κέντρο Πολιτισμού, Έρευνας και Τεκμηρίωσης της Τράπεζας της Ελλάδος προχώρησε στην έκδοση νέου βιβλίου με τίτλο «Το Αλφαβητάρι της Οικονομίας για εφήβους». Συγγραφέας είναι ο Πρόεδρος και Ιδρυτής του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, Καθηγητής Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Νικόλαος Δ. Φίλιππας. Η έκδοση αυτή αποτελεί τη συνέχεια του πρωτότυπου λεξικού χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης «Αλφαβητάρι της οικονομίας», που απευθύνεται σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Φορείς που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο GMW2024 και πραγματοποιούν ανάλογες δράσεις:

(με αλφαβητική σειρά)

Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, www.eaee.gr

Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ), https://eeke.gr

Ένωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΕΔΑΔΠ), https://eedadp.com

Ελληνική Ένωση Τραπεζών, https://www.hba.gr

Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, https://www.gfli.gr

ActionAid, https://actionaid.gr

Alpha Bank, https://www.alpha.gr

CEPAL, https://cepal.gr

DoValue, https://dovaluegreece.gr

Ergo Academy, https://www.ergo.academy

Στην κοινή προσπάθεια συνεισφέρουν επίσης και άλλοι οργανισμοί όπως: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Παιδικά Χωριά SOS, Get Involved, Women on Top, Εργαστήριο Χρηματοοικονομικής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς κ.ά.

Δείτε εδώ το σχετικό Δελτίο Τύπου.

Δείτε εδώ το σύντομο video με θέμα τις ασφαλείς πληρωμές και την προστασία από τις ηλεκτρονικές απάτες.

Δείτε εδώ ενημερωτικό υλικό με τίτλο «Πώς προστατεύομαι από τις ηλεκτρονικές απάτες».

Global Money Week 2023

Η Τράπεζα της Ελλάδος συμμετείχε και στο Global  Money Week 2023 με δράσεις του Μουσείου της, ενώ στο πλαίσιο του ρόλου της ως εθνικός συντονιστής, ήρθε σε επαφή με άλλους φορείς με στόχο την ενημέρωση και κινητοποίησή τους για συμμετοχή στη φετινή εκστρατεία χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης του ΟΟΣΑ.

Δράσεις για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Το Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδος σχεδίασε και υλοποίησε ένα διαδραστικό πρόγραμμα απευθυνόμενο σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες συμμετείχαν σε ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα πάνω στο φετινό θέμα της εκστρατείας: «Plan your Money, plant your future», «Οργάνωσε το χρήμα σου, φύτεψε το μέλλον σου», το οποίο εστιάζει στην αλληεπίδραση της κλιματικής αλλαγής με την οικονομία και στην ενθάρρυνση κάποιων πιο «πράσινων» προσωπικών χρηματοοικονομικών νοοτροπιών και συμπεριφορών που υπόσχονται μια πιο βιώσιμη ατομική αλλά και συλλογική πορεία στο μέλλον.

Το πρόγραμμα βασίστηκε σε τρεις θεματικούς άξονες:

- Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ενημέρωση και αφύπνιση με έναυσμα τα εκθέματα της περιοδικής έκθεσης του Μουσείου (GMW: Μάθετε!)

SAVE YOUR MONEY, saving earth: πράσινη εξοικονόμηση χρημάτων (GMW: Αποταμιεύστε!)

EARN YOUR MONEY, saving earth: πράσινη απασχόληση και επαγγέλματα του μέλλοντος (GMW: Επωφεληθείτε!)

Το πρόγραμμα το οποίο απευθύνθηκε στο μαθητικό κοινό, είχε διάρκεια μία (1) ώρα και ήταν σχεδιασμένο ώστε να μπορεί να υλοποιηθεί είτε με επίσκεψη των μαθητών στον χώρο της περιοδικής έκθεσης, είτε εκτός του Μουσείου, βάσει λεπτομερούς αφηγήματος που παραδόθηκε με πλήρεις αναλυτικές οδηγίες για να ερμηνευθεί (π.χ. στον χώρο του σχολείου) από τον αρμόδιο εκπαιδευτικό.

Περισσότερα για το αφήγημα μπορείτε να βρείτε εδώ.

Συνολικά το πρόγραμμα παρακολούθησαν δια ζώσης περισσότεροι από 300 μαθητές προερχόμενοι από 6 σχολεία και 1 ΙΕΚ.

Ενημέρωση καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Στο πλαίσιο της παραπάνω δράσης, το Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδος φιλοξένησε την Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2023, ομάδα καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι ενημερώθηκαν προκειμένου να μπορέσουν να ενημερώσουν τους μαθητές τους και να παρουσιάσουν τη δράση στους χώρους των σχολείων τους.

Επικοινωνία με φορείς

Για την μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των δράσεων κάτω από την ομπρέλα του Global Money Week, η Τράπεζα της Ελλάδος, ως εθνικός συντονιστής, ήρθε σε επαφή με φορείς που δραστηριοποιούνται σε θέματα χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης, με στόχο την ενημέρωσή τους σχετικά με την πρωτοβουλία Global Money Week και τον ρόλο της ΤτΕ ως εθνικού συντονιστή, καθώς και την ενθάρρυνση τους να γίνουν μέρος μιας μεγαλύτερης προσπάθειας για τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό.

Συγκεκριμένα, η Τράπεζα της Ελλάδος επικοινώνησε με τους παρακάτω φορείς, οι οποίοι και συμμετείχαν με δράσεις τους στην πρωτοβουλία Global Money Week:

Στις 25 Οκτωβρίου 2023, η Τράπεζα της Ελλάδος συμμετείχε – μαζί με τέσσερις ακόμα φορείς σε παγκόσμιο επίπεδο – στη διαδικτυακή εκδήλωση για την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης Global Money Week Annual Report 2023.

Εκ μέρους της Τράπεζας η κυρία Μαρία Καρβουνοπούλου, Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Μουσείου, παρουσίασε το διαδραστικό πρόγραμμα που σχεδίασε και υλοποίησε το Μουσείο μας και το οποίο έλαβε ενθουσιώδη σχόλια από τους μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που το παρακολούθησαν.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε εδώ τη διαδικτυακή εκδήλωση για την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης Global Money Week Annual Report 2023.

Global Money Week 2022

Στο πλαίσιο του Global Money Week 2022, η Τράπεζα της Ελλάδος και η Kεντρική Tράπεζα της Κύπρου συνδιοργάνωσαν στις 17 Μαρτίου διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός: Πρόκληση για το Μέλλον». Κύριοι ομιλητές ήταν οι Διοικητές Γιάννης Στουρνάρας και Κωνσταντίνος Ηροδότου. 

Ομιλία του Διοικητή Γιάννη Στουρνάρα με τίτλο "Η ανάγκη προώθησης της χρηματοοικονομικής παιδείας"

Παράλληλα, το Μουσείο συμμετείχε διοργανώνοντας τις εξής ειδικές εκδηλώσεις:

 • Επισκέψεις στο Μουσείο
 • Ξεναγήσεις στην τρέχουσα περιοδική έκθεση του Μουσείου
 • Ψηφιακές δραστηριότητες
 • Διαδικτυακή πρόσβαση στο τρισδιάστατο παιχνίδι πράσινων επενδύσεων
 • Πρόγραμμα εξωστρεφούς προσέγγισης
 • Έναρξη μουσειοεκπαιδευτικού προγράμματος «Χωρίς μετρητά, πώς;»

Global Money Week: Build your future, be smart about money – Εκδηλώσεις του Μουσείου της ΤτΕ

Μπορείτε να δείτε εδώ όλα τα reports σχετικά με τη συμμετοχή της Ελλάδας στο Global Money Week.

Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού 

Το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού (Financial Literacy Institute) αποτελεί μη κερδοσκοπικό οργανισμό με σκοπό την ανάπτυξη δράσεων για τη διάδοση της χρηματοοικονομικής γνώσης και την καταπολέμηση του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού.

Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού

Το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού (Financial Literacy Institute) αποτελεί μη κερδοσκοπικό οργανισμό με σκοπό την ανάπτυξη δράσεων για τη διάδοση της χρηματοοικονομικής γνώσης και την καταπολέμηση του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού. Ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2016 από τον καθηγητή στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς κ. Νικόλαο Φίλιππα.

Μεταξύ άλλων στις δράσεις του Ινστιτούτου περιλαμβάνονται: ομιλίες, εκδηλώσεις, συνέδρια, επιστημονικές μελέτες, μαθησιακά προγράμματα, συγγραφή και έκδοση βιβλίων, Εθνική  Έρευνα Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού.

Ακολουθούν οι εκδόσεις για θέματα χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού:

 • Νικόλαος Δ. Φίλιππας, "Το αλφαβητάρι της οικονομίας για παιδιά μέχρι 12 ετών " 
 • Δελτίο Τύπου από την παρουσίαση του βιβλίου
  Διαβάστε εδώ το βιβλίο σε ηλεκτρονική μορφή

Φιλοξενία εκδήλωσης για τον οικονομικό αλφαβητισμό από την ActionAid Ελλάς

Η Τράπεζα της Ελλάδος φιλοξένησε στις 10/12/2019 την εναρκτήρια εκδήλωση του Προγράμματος της ActionAid Ελλάς για την προώθηση του οικονομικού αλφαβητισμού στην Ελλάδα.

Φιλοξενία εκδήλωσης για τον οικονομικό αλφαβητισμό από την ActionAid Ελλάς

10/12/2019

Η Τράπεζα της Ελλάδος φιλοξένησε στις 10/12/2019 την εναρκτήρια εκδήλωση του Προγράμματος της ActionAid Ελλάς για την προώθηση του οικονομικού αλφαβητισμού στην Ελλάδα. Το Πρόγραμμα, το οποίο στόχευε στη βελτίωση της κατανόησης βασικών οικονομικών εννοιών από τους μαθητές και εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χρηματοδοτήθηκε από το Ινστιτούτο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την Aflatoun International και την ΜΚΟ ΕΡΓΩ

Οικονομική Ολυμπιάδα

Από το 2020, η Τράπεζα στηρίζει τη Διεθνή Οικονομική Ολυμπιάδα, η οποία διοργανώθηκε από το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών Μάρκος Δραγούμης (ΚΕΦΙΜ) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οικονομικής Εκπαίδευσης (INEV) της Τσεχίας, υπεύθυνο φορέα του διεθνούς σκέλους του διαγωνισμού.

Οικονομική Ολυμπιάδα

12/7/2021

Από το 2020, η Τράπεζα στηρίζει τη Διεθνή Οικονομική Ολυμπιάδα, η οποία διοργανώθηκε από το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών Μάρκος Δραγούμης (ΚΕΦΙΜ) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οικονομικής Εκπαίδευσης (INEV) της Τσεχίας, υπεύθυνο φορέα του διεθνούς σκέλους του διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές λυκείου με στόχο την προώθηση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού. Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα (και στην Αγγλία και την Ουγγαρία) και ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2021 με τη βράβευση των τριών νικητών από τον Διοικητή Γιάννη Στουρνάρα. Η Τράπεζα υποστηρίζει τον διαγωνισμό και τη χρονιά 2022-2023.

Ομιλία του Διοικητή Γιάννη Στουρνάρα στην Τελετή Απονομής Βραβείων "Ελληνική Οικονομική Ολυμπιάδα 2020-2021"

E-square project

Η Τράπεζα της Ελλάδος ενισχύει την πρωτοβουλία φοιτητών E-square project για την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος Banking 101 

E-square project

Η Τράπεζα της Ελλάδος ενισχύει την πρωτοβουλία φοιτητών E-square project για την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος Banking 101, το οποίο αποτελεί μία σειρά 4ωρων μαθημάτων στη σύγχρονη τραπεζική και τις εφαρμογές της. Στόχος της είναι η παροχή γνώσης σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο για μαθητές σε σχολεία. 

Η ΤτΕ εξηγεί στο “ΜR”

 Συνεργασία με την οικονομική ιστοσελίδα της Καθημερινής “Money Review” για τη δημιουργία της στήλης «Η ΤτΕ εξηγεί στο “ΜR”» 

Η ΤτΕ εξηγεί στο “ΜR”

 Συνεργασία με την οικονομική ιστοσελίδα της Καθημερινής “Money Review” για τη δημιουργία της στήλης «Η ΤτΕ εξηγεί στο “ΜR”» μέσω της οποίας παρουσιάζονται με απλό και εύληπτο τρόπο βασικές οικονομικές έννοιες με στόχο την ενημέρωση και εκπαίδευση του κοινού. 

Συνεργασία με την πρωτοβουλία Get Involved

Η Get Involved αποτελεί πρωτοβουλία φοιτητών η οποία ξεκίνησε το 2017 με στόχο τον οικονομικό αλφαβητισμό των νέων συμμετεχόντων στις δράσεις της. 

Συνεργασία με την πρωτοβουλία Get Involved

2019-σήμερα

Η Get Involved αποτελεί πρωτοβουλία φοιτητών η οποία ξεκίνησε το 2017 με στόχο τον οικονομικό αλφαβητισμό των νέων συμμετεχόντων στις δράσεις της. Ανάμεσα σε αυτές συγκαταλέγονται ένα καινοτόμο, σε παγκόσμιο επίπεδο, Συνέδριο Προσομοίωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας απευθυνόμενο σε φοιτητές, σειρά επιμορφωτικών ημερίδων και ακαδημαϊκό περιοδικό. 

Η Τράπεζα της Ελλάδος υποστηρίζει την πρωτοβουλία Get Involved από το 2019. 

2019

Γ’ Συνέδριο Προσομοίωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από την εκπαιδευτική πρωτοβουλία Get Involved 

Ομιλία του Δημήτρη Μαλλιαρόπουλου, Επικεφαλής Οικονομολόγου και Διευθυντή Οικονομικής Ανάλυσης & Μελετών της Τράπεζας της Ελλάδος στο 3ο Συνέδριο Προσομοίωσης

2020

Δ’ Συνέδριο Προσομοίωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από την εκπαιδευτική πρωτοβουλία Get Involved  

Χαιρετισμός του Διοικητή Γιάννη Στουρνάρα στο 4ο Συνέδριο Προσομοίωσης

ECB Listens: 4th Simulation Conference of the European Central Bank

2021 

Ε’ Συνέδριο Προσομοίωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από την εκπαιδευτική πρωτοβουλία Get Involved

 Χαιρετισμός του Διοικητή Γιάννη Στουρνάρα στο 5ο Συνέδριο Προσομοίωσης

2022 

Ομιλία της Υποδιοικήτριας Χριστίνας Παπακωνσταντίνου στο 6ο Συνέδριο Προσομοίωσης

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Ελληνική Αστυνομία & Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) 

Eκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τις ηλεκτρονικές απάτες.

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Ελληνική Αστυνομία & Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) 

Eκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τις ηλεκτρονικές απάτες.

Η εκστρατεία ξεκίνησε το 2021 με τη συνεργασία των δυνάμεων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, της Τράπεζας της Ελλάδος, της Ελληνικής Αστυνομίας και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ).

Όλο το ενημερωτικό υλικό και η πρόοδος της εκστρατείας ενημέρωσης

 

Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι