Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

  Η Βιβλιοθήκη της Τράπεζας της Ελλάδος

 

  

Η  Βιβλιοθήκη αποτελεί Τμήμα της Διεύθυνσης «Κέντρο Πολιτισμού, Έρευνας και Τεκμηρίωσης» και στεγάζεται στο Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας. Ως ειδική-ερευνητική στον τομέα της οικονομικής επιστήμης, στοχεύει, μέσω της διάθεσης των κατάλληλων πηγών πληροφόρησης, τόσο  στην υποστήριξη του ερευνητικού έργου  και των δραστηριοτήτων της Τράπεζας  όσο και στην κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών της ευρύτερης κοινότητας των χρηστών της.

Το βασικότερο εργαλείο για την πλοήγηση και την έρευνα κυρίως στην έντυπη συλλογή της Βιβλιοθήκης είναι ο  ηλεκτρονικός κατάλογός της (WebPAC), ενώ το Summon, εργαλείο ενοποιημένης αναζήτησης χρησιμοποιείται για ταυτόχρονη έρευνα στις διαφορετικές πηγές της Βιβλιοθήκης (ηλεκτρονικός κατάλογος και βάσεις δεδομένων). Τέλος το E-Journal Portal είναι το εργαλείο αναζήτησης των τίτλων έντυπων και ηλεκτρονικών περιοδικών της Βιβλιοθήκης.

           
 

Ωράριο λειτουργίας
Η Βιβλιοθήκη είναι ανοικτή για το εξωτερικό κοινό κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 09.00 έως τις 13.30. Το εσωτερικό κοινό εξυπηρετείται σύμφωνα με το ωράριο της Τράπεζας.

Διεύθυνση:
Τράπεζα της Ελλάδος
Κέντρο Πολιτισμού, Έρευνας και Τεκμηρίωσης 
Τμήμα Βιβλιοθήκης
Ελ. Βενιζέλου 21, 3ος όροφος (γρ.380)

10250 Αθήνα

Επικοινωνία:
τηλ. +30-210-3202446, 3202522, 3202396
fax: +30-210-3202129
e-mail:
library@bankofgreece.gr
URL: www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/Library/default.aspx 

http://library.bankofgreece.gr/

Αναλυτικές πληροφορίες και πρόσβαση στις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης παρέχονται από τους συνδέσμους στο μενού αριστερά.
Σχετικά Θέματα
 
Σχετικοί Σύνδεσμοι