EN

Εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικών γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων

Τα χορηγούμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστοποιητικά επαγγελματικών γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων είναι τα εξής:

Πιστοποιητικό Επαγγελματικών Γνώσεων Ασφαλιστικού Πράκτορα

Αφορά στην παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικού πράκτορα και των συναφών κατηγοριών διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, ήτοι συντονιστή των ασφαλιστικών πρακτόρων, καθώς επίσης για τα μέλη του οργάνου διοίκησης και για τους υπαλλήλους των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που αντιστοίχως φέρουν την ευθύνη ή συμμετέχουν άμεσα στη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών προϊόντων.

Αφορά στην παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικού πράκτορα και των συναφών κατηγοριών διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, ήτοι συντονιστή των ασφαλιστικών πρακτόρων, καθώς επίσης για τα μέλη του οργάνου διοίκησης και για τους υπαλλήλους των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που αντιστοίχως φέρουν την ευθύνη ή συμμετέχουν άμεσα στη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών προϊόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για την πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων ασφαλιστικού πράκτορα, σύμφωνα με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 153/2/8.1.2019, μπορούν να βρουν την ύλη στο αρχείο:

Εξεταστέα  Ύλη   

Το αρχείο των ερωτήσεων τροποποιήθηκε στις 21.2.2023 (αλλαγές στις ερωτήσεις 2, 8 και 353) και στις 4.4.2023 (αλλαγή στην ερώτηση 341)

Συνιστάται στους υποψηφίους να ανατρέξουν στη νομοθεσία, και συγκεκριμένα στα ακόλουθα, όπως ισχύουν:

  • ΠΕΕ 208/1/28.06.2022
  • ΠΕΕ 203/2/24.03.2022 (ΦΕΚ Β΄ 1587) με εφαρμογή από 19.10.2022, για την αναθεώρηση και αναπροσαρμογή, κατά το άρθρο 252 του ν.4364/2016, των ποσών που καθορίζονται σε αυτόν σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2021/C 423/12 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  • ν. 4583/2018 (ΦΕΚ Α 212)
  • Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1469 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  • Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2358 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  • ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α 13) όπως ισχύει μετά τον ν. 4583/2018 και τον ν. 4701/2020
  • Κανονισμός 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
  • ν. 2496/1997 (επισημαίνεται η τροποποίηση με τον ν. 4364/2016)
  • π.δ. 237/1986 (επισημαίνεται η τροποποίηση με τον ν. 4092/2012 και τον ν. 4261/2014)
  • Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
  • ν. 4557/2018 (ΦΕΚ Α 139) όπως ισχύει μετά τον ν. 4734/2020 και τον ν. 4816/2021
  • Απόφαση Επ.Ε.Ι.Α 154/5α/2009
  • ν. 3492/2006, ν. 4110/2013
  • ΠΕΕ 87/5.4.2016
  • ΠΕΕ 88/5.4.2016
  • ΠΕΕ 89/5.4.2016
  • Εγκύκλιος ΤτΕ 462/14.5.2013
  • ΠΕΕ 195/3/29.11.2021 (ΦΕΚ Β΄ 5679) με ισχύ από 1.1.2022, για την αναθεώρηση των ελάχιστων ποσών ασφαλιστικής κάλυψης της υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων
  • ν. 3867/2010
  • ν. 3651/2008 (επισημαίνεται η τροποποίηση με τον ν. 4512/2018)
  • ν. 4624/2019 για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
  • Κανονισμός 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Οδηγίες για συμπλήρωση της Αίτησης - ΑΘΗΝΑ

Aίτηση συμμετοχής στις Εξετάσεις Ασφαλιστικού Πράκτορα - ΑΘΗΝΑ 

Οδηγίες για συμπλήρωση της Αίτησης- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Aίτηση συμμετοχής στις Εξετάσεις Ασφαλιστικού Πράκτορα - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Οδηγίες για συμπλήρωση της Αίτησης - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Αίτηση συμμετοχής στις Εξετάσεις Ασφαλιστικού Πράκτορα - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

Οδηγίες για συμπλήρωση της Αίτησης -ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Αίτηση συμμετοχής στις Εξετάσεις Ασφαλιστικού Πράκτορα -ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

Υπόδειγμα απαντητικού φύλλου

Πιστοποιητικό Επαγγελματικών Γνώσεων Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων

Αφορά στην παροχή υπηρεσιών μεσίτη ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων και των συναφών κατηγοριών διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων, καθώς επίσης στα μέλη του οργάνου διοίκησης και στους υπαλλήλους των αντασφαλιστικών επιχειρήσεων που αντιστοίχως φέρουν την ευθύνη ή συμμετέχουν άμεσα στη δραστηριότητα διανομής αντασφαλιστικών προϊόντων.

Αφορά στην παροχή υπηρεσιών μεσίτη ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων και των συναφών κατηγοριών διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων, καθώς επίσης στα μέλη του οργάνου διοίκησης και στους υπαλλήλους των αντασφαλιστικών επιχειρήσεων που αντιστοίχως φέρουν την ευθύνη ή συμμετέχουν άμεσα στη δραστηριότητα διανομής αντασφαλιστικών προϊόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για την πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων μεσίτη (αντ)ασφαλίσεων, σύμφωνα με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 153/2/8.1.2019, μπορούν να βρουν την ύλη στο αρχείο:

Εξεταστέα  Ύλη  

Αλλαγές: Ερωτήσεις 95, 101, 267. 

Το αρχείο των ερωτήσεων αναρτήθηκε στις 21.02.2023.

Συνιστάται στους υποψηφίους να ανατρέξουν στη νομοθεσία, και συγκεκριμένα στα ακόλουθα, όπως ισχύουν:

  • ν. 4583/2018 (ΦΕΚ Α 212)
  • Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1469 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  • Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2358 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  • ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α 13) όπως ισχύει μετά τον ν. 4583/2018 και τον ν. 4701/2020
  • Κανονισμός 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
  • ν. 2496/1997 (επισημαίνεται η τροποποίηση με τον ν. 4364/2016)
  • π.δ. 237/1986 (επισημαίνεται η τροποποίηση με τον ν. 4092/2012 και τον ν. 4261/2014)
  • Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
  • ν. 4557/2018 (ΦΕΚ Α 139) όπως ισχύει μετά τον ν. 4734/2020 και τον ν. 4816/2021
  • Απόφαση Επ.Ε.Ι.Α 154/5α/2009
  • ν. 3492/2006, ν. 4110/2013
  • ΠΕΕ 87/5.4.2016
  • ΠΕΕ 88/5.4.2016
  • ΠΕΕ 89/5.4.2016
  • Εγκύκλιος ΤτΕ 462/14.5.2013
  • ΠΕΕ 195/3/29.11.2021 (ΦΕΚ Β΄ 5679) με ισχύ από 1.1.2022, για την αναθεώρηση των ελάχιστων ποσών ασφαλιστικής κάλυψης της υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων
  • Συνθήκη του Μόντρεαλ και σύστημα της Σύμβασης της Βαρσοβίας
  • Κανονισμός (ΕΚ) 785/2004, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 285/2010
  • ν. 3651/2008 (επισημαίνεται η τροποποίηση με τον ν. 4512/2018)
  • ν. 4624/2019 για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
  • Κανονισμός 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Οδηγίες για συμπλήρωση της Αίτησης- ΑΘΗΝΑ

Aίτηση συμμετοχής στις Εξετάσεις Μεσίτη (Αντ)Ασφαλίσεων - ΑΘΗΝΑ 

Οδηγίες για συμπλήρωση της Αίτησης - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Aίτηση συμμετοχής στις Εξετάσεις Μεσίτη (Αντ)Ασφαλίσεων - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Οδηγίες για συμπλήρωση της Αίτησης - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Αίτηση συμμετοχής στις Εξετάσεις Μεσίτη (Αντ)Ασφαλίσεων - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

Οδηγίες για συμπλήρωση της Αίτησης -ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Αίτηση συμμετοχής στις Εξετάσεις Μεσίτη (Αντ)Ασφαλίσεων -ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

Υπόδειγμα απαντητικού φύλλου

Πιστοποιητικό Επαγγελματικών Γνώσεων Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε Ασφάλιση

Αφορά στη διανομή επενδυτικών προϊόντων που βασίζονται σε ασφάλιση από ασφαλιστικούς πράκτορες, συντονιστές ασφαλιστικών πρακτόρων, μεσίτες ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων και ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Αφορά στη διανομή επενδυτικών προϊόντων που βασίζονται σε ασφάλιση από ασφαλιστικούς πράκτορες, συντονιστές ασφαλιστικών πρακτόρων, μεσίτες ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων και ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για την πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων επενδυτικών προϊόντων που βασίζονται σε ασφάλιση σύμφωνα με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 153/2/8.1.2019, μπορούν να βρουν την ύλη και τις ενδεικτικές λύσεις στο αρχείο:

Εξεταστέα Ύλη

Ενδεικτικές Λύσεις

Το αρχείο των ερωτήσεων αναρτήθηκε στις 12.12.2022.

Το αρχείο των ενδεικτικών λύσεων αναρτήθηκε στις 12.12.2022.

Συνιστάται στους υποψηφίους να ανατρέξουν στη νομοθεσία, και συγκεκριμένα στα ακόλουθα, όπως ισχύουν:

  • Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2088 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
  • ν. 4583/2018 (ΦΕΚ Α 212)
  • Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2359 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  • Κανονισμός 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
  • Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός 2017/653 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
  • ν. 2496/1997 (επισημαίνεται η τροποποίηση με τον ν. 4364/2016)
  • ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α 13) όπως ισχύει μετά τον ν. 4583/2018 και τον ν. 4701/2020
  • ν. 4557/2018 (ΦΕΚ Α 139) όπως ισχύει μετά τον ν. 4734/2020 και τον ν. 4816/2021
  • Για τη νομοθεσία για τα επενδυτικά προϊόντα, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Οδηγίες για συμπλήρωση της Αίτησης - ΑΘΗΝΑ

Aίτηση συμμετοχής στις Εξετάσεις για τη δραστηριότητα διανομής επενδυτικών προϊόντων που βασίζονται σε ασφάλιση - ΑΘΗΝΑ 

Οδηγίες για συμπλήρωση της Αίτησης- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Aίτηση συμμετοχής στις Εξετάσεις για τη δραστηριότητα διανομής επενδυτικών προϊόντων που βασίζονται σε ασφάλιση - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Οδηγίες για συμπλήρωση της Αίτησης - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Αίτηση συμμετοχής στις Εξετάσεις για τη δραστηριότητα διανομής επενδυτικών προϊόντων που βασίζονται σε ασφάλιση - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

Οδηγίες για συμπλήρωση της Αίτησης -ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Αίτηση συμμετοχής στις Εξετάσεις για τη δραστηριότητα διανομής επενδυτικών προϊόντων που βασίζονται σε ασφάλιση -ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

Υπόδειγμα απαντητικού φύλλου

Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι